انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گسترش بازداشت شهروندان وفعالان مدنی درشهرهای کردستان ( انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران )


اطلاعیه
گسترش بازداشت شهروندان وفعالان مدنی درشهرهای کردستان
محمد مرادی کارشناس برق و دبیر آموزش وپروش شهرستان دهگلان مقابل مدرسه محل خدمتش بازداشت وهم اکنون در زندان اداره اطلاعات شهرستان قروه بسر می برد خانواده این زندانی ازطرف نیروهای ا منیتی به شدت تحت فشار قراردارند. تلاش این خانواده برای اطلاع از سرنوشت محمد مرادی ادامه دارد.
علی قادر مرزی کارمند اداره بهزیستی شهرستان دهگلان ،ازفعالان مدنی وفعال کانون دفاع از حقوق کودکان به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت و پس از اذیت وآزار وبازجویی دردادگاه محاکمه شده است.دستگیری وبازداشت شهروندان توسط نیروهای اطلاعاتی وانتظامی رژیم اسلامی درروستاها وشهرهای کامیاران، مریوان وسنندج ودیگر شهرهای کردستان ادامه دارد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران نگرانی خود را ازسرنوشت بازداشت شده گان اعلام میدارد وهمه نهادها و فعالین مدافع حقوق بشررا به تلاش برای اطلاع و نجات جان زندانیان فرا می خواند.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
30 آذرماه 1386

(اینجانظر بدهید)