انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کيوان رفيعي به دادگاه انقلاب احضار شد

كيوان رفيعي دبير مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از سوي معاونت امنيت دادگاه انقلاب جهت آنچه كه اداي پاره اي توضيحات عنوان گشته است احضار شداز نامبرده خواسته شده است تا خود را تا روز دوشنبه مورخه 3 دي ماه به معاونت امنيت مستقر در دادگاه انقلاب معرفي نمايد.اين درحالي است كه كيوان رفيعي پس از تحمل يك سال و نيم زندان در حدود يكماه قبل آزاد گشته است و همچنين معاونت امنيت دادگاه انقلاب داراي سابقه احضارهاي منجر به بازداشت متعددي مي باشد.از اينرو اين مجموعه ضمن هشدار نسبت به هرگونه برخورد با اين فعال حقوق بشري بدينوسيله فشارهاي وارده از سوي دستگاه امنيتي و قضائي بر نهادهاي حقوق بشري و فعالان حقوق بشري كه تنها به قصد بوجود آوردن جامعه فاقد ديده بان مي باشد را محكوم مي نمايد
فعالان حقوق بشر در ايران

(اینجانظر بدهید)