انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

صدورحكم زندان براي چند معلم همداني

با صدورحكم زندان براي 9 معلم همداني، صدور احكام زندان براي معلمان شركت كننده در اعتراضات صنفي سال تحصيلي گذشته هم چنان ادامه دارد.اين در حالي است كه تاكنون، 16 معلم تهراني نيز به زندان محكوم شده اند. به گزارش همبستگي،يوسف زارعي، مجيد فروزانفر، جلال نادري، يوسف رفاهيت، هادي غلامي، نادر قديمي، علي نجفي، محمود جليليان و علي صادقي 9 معلمي هستند كه شعبه 106 دادگاه جزايي همدان هر يك را به تحمل 91 روز زندان محكوم كرده است. اين 9 نفر جزو 45 معلم همداني هستند كه 18 فروردين 86 بيش از يك هفته بازداشت شدند.

(اینجانظر بدهید)