انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

حامد محمدی ، بهرنگ زندی و حسن معارفی هم آزاد شدند


طبق خبر وب سایت دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، روز پنجشنبه ٢٩ آذر سه نفر دیگر از دانشجویان به اسامی حامد محمدی ، بهرنگ زندی و حسن معارفی از دانشجویان مازندران که بیش از سه هفته در بازداشت اداره اطلاعات بودند آزاد شدند.
ما در اطلاعیه شماره ٨ کمپین خبر آزادی ، سارا خادمی و میلاد معینی از دانشگاه مازندران و یونس میر حسینی از دانشگاه شیراز را از همین منبع به اطلاع رساندیم.
ما آزادی این دوستان را به خانواده و بستگان آنها، به دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، به میلیونها انسان شریف از تهران و مازندران، تا مشهد و اصفهان، شیراز، همدان، تبریز، سنندج، بابل و همه شهرهای ایران، به دهها هزار انسانی که در سراسر جهان برای آزادی همه عزیزان دربند روز شماری میکنند، صمیمانه تبریک میگوئیم و با همگی عهد میبندیم که تا آزادی تمام دانشجویان زندانی از پای نشینیم.
تلاش برای رهایی و برابری در اعماق جامعه ایران و در دل میلیونها انسان زنده است. پرچم دفاع از آزادی و برابری بدست هزاران انسان شریف از دانشگاههای ایران امید به رهایی را زنده کرده است. نباید گذاشت بر این امید خاک بپاشند. نباید گذاشت و باید همه با هم در تلاشی مشترک و سراسری چنان کارزاری راه اندازیم که همه عزیزان در بند آزاد شوند. آن روز را همه با هم سرود آزادی و برابری خواهیم خواند.
کمپین برای آزادی دانشجویان زندانی
١ دی ٨٦ - ٢٢ دسامبر٢٠٠٧

(اینجانظر بدهید)