انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشی از اعتراضات دانشجویان دانشگاه بو علی همدان / همراه با تصاویر


دانشجویان همدان شعاردادند: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد !

برای سومین روز متوالی ، روز 16 آذر دانشجویان دانشگاه بوعلی در همدان تجمع کردند، درتجمع امروز بیش از هزار نفر ازدانشجویان دست به اعتراض زدند.
شعارهای دانشجویان: دانشجوی زندانی آزاد باید گردد! مرگ بردیکتاتور! دانشجومی میرد ذلت نمی پذیرد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. بهروز کریم زاده آزاد باید گردد. رییس دانشگاه استعفا استعفا .
لازم به توضیح است که انجمن اسلامی ها وطرفداران دفتر تحکیم سعی می کردند دانشجویان را از دادن شعار هایی حمایتی از دانشجویان تهران برحذردارند ودانشجویان را ساکت کنند . که با اعتراض شدید دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب مواجه شدند.
درسایت های مربوط به دفتر تحکیم وحدت وانجمن اسلامی خبر تجمع دانشجویان همدان را بطور کامل منعکس نکرده اند.

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب – همدان
16 آذر 1386
Anonymous ناشناس
  ۶/۱/۸۷ ۹:۵۴ بعدازظهر

سلام
اعتراض خوب است سیست هم خوب است ولی یک داشجو قبل از اینکه یک سیاسی کا ر باشد باید یک سیاستمدار باشد این اعتراضات فقط تا زمانی که در دانشگاه هستید ادامه دارد و بعد از فارغ التحصیلی به فراموشی سپرده می شود . چون دانشجو هنوز اجتماع را خوب نشناخته و فکر میکند که اوئ همه کاره است در حالی که اینطور نیست . دانشجو در این دوران بیشتر احساسی عمل میکند چون با احساساتش بازی میشود و نمیداند. بهوش باشید.

(اینجانظر بدهید)