انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

احضار دو دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه تهران

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
کمیته انضباطی دانشگاه تهران، امروز ، میلاد عزیزی و حافظ رستمی دو تن از دانشجویان دانشکده ادبیات این دانشگاه را به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی 21 آذر در اعتراض به بازداشت میلاد عزیزی ، احضار کرده است.
در حالی که تجمع 21 آذر در اعتراض به بازداشت 4 روزه میلاد عزیزی صورت گرفته و اساسا این دانشجو در تجمع یاد شده شرکت نداشته ، مشخص نیست کمیته انضباطی بر اساس چه دلایلی وی را احضار و متهم به شرکت در تجمع نموده است.
همچنین سلمان یزدان پناه، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز امروز به واسطه شکایت " علیرضا رهایی" رئیس دانشگاه امیرکبیر، به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به دلیل صدور احکام حبس برای سه دانشجوی پلی تکنیک، از سوی کمیته انضباطی دانشگاه تهران، به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. این در حالی است که این فعال دانشجویی، پیش تر نیز به دلیل سازماندهی اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردیده بود.
گفتنی است، روند احضار و احکام کمیته های انضباطی در دانشگاه های سراسر کشور در هفته های اخیر به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است.

(اینجانظر بدهید)