انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ادامه بازداشت فعالان چپ، عابد توانچه بازداشت شد


عابد توانچه ،دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از فعالان چپ عصر روز گذشته بازداشت شد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر عصر روز گذشته وی در یکی از خیابانهای شهرستان سکونتش ،اراک،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.از لحظه بازداشت خانواده وی به دنبال پیگیری وضعیتش می باشند و تا کنون هیچ خبری از محل بازداشت او به دست نیامده است.گفتنی است این بار دومی است که عابد توانچه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است،وی در خرداد ماه سال گذشته نیز به مدت ۴۳ روز در زندان اوین بازداشت بود.بازداشت وی در راستای ادامه برخورد با فعالان چپ ارزیابی می شود و البته وی در حالی بازداشت می شود که در یک سال گذشته فعالیت سیاسی جدی نداشته و تنها در وبلاگش به بیان نظریات خود می پرداخت.گفتنی است وزارت اطلاعات در یک ماه گذشته حدود سی نفر از فعالان چپ را بازداشت نموده و از برخی از آنها از جمله سعید حبیبی هیچ خبری در دست نیست.

(اینجانظر بدهید)