انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محمود صالحی در بیمارستان توحید شهر سنندج بستری شد

محمود صالحی در بیمارستان توحید شهر سنندج بستری شد
روز چهار شنبه 19 دیماه ساعت 30/10 صبح، محمود صالحی را از زندان مرکزی شهر سنندج به بیمارستان توحید این شهرمنتقل کردند.
بنا به درخواست پزشک معالج، تست ورزش و همچنین "اکو" بر روی محمود صالحی صورت گرفت که محمود صالحی نتوانست تست ورزش را با موفقیت به انجام برساند. بنا به اظهارات پزشک معالج، رد شدن از تست ورزش نشان دهنده مسدود بودن یک نوع رگ است که به قلب متصل میباشد.
امروز چهارشنبه آزمایش خون، نوار قلب و عکس برداری بر روی محمود صالحی صورت گرفت و در ادامه توسط "دکترمحمد رضا خالدیان" که دارای بورد تخصصی قلب و عروق است عمل "انژیو گرافی" به عمل آمد.
با انجام عمل "انژیو گرافی" میتوان مسدود بودن رگ متصل به قلب را تشخیص داد. محمود صالحی هم اکنون در بخش قلب بیمارستان توحید شهر سنندج بستری است و بنا به پیشنهاد پزشکان به مدت 24 ساعت نباید تکان بخورد در غیر اینصورت خونریزی خواهد کرد.
لازم به ذکر است که نتیجه عمل "انژیو گرافی" روز شنبه 22/10/86 به محمود صالحی اعلام خواهد شد.
کمیته دفاع از محمود صالحی‌چهار‌شنبه مورخ 19/10/1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com

(اینجانظر بدهید)