انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دستگیری دسته جمعی در شهرهای کردستان


نیروهای امنیتی به همراه گردان ضربت سپاه پاسداران پس از به محاصره درآوردن ساکنین روستای شیان درمنطقه ژاورود سنندج تعداد پنج نفر از ساکنین این روستا را مورد ضرب وشتم قرار داده وآنها را بازداشت کردند.
اسامی بازداشت شده گان به شرح ذیل است: نظیر شاکری – عثمان ایوب پور- بختیار مرادی- فرهاد ایوب پور- مظفر کاظمی.
نیروهای امنیتی خانواده این زندانیان را تهدید کرده اند که درصورت تجمع درمحل اداره اطلاعات واطلاع رسانی به رسانه های جمعی بازداشت خواهند شد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
3 بهمن 1386

(اینجانظر بدهید)