انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت فعالان مدنی درشهرسنندج
روز شنبه بیست ودوم دیماه فرهاد حاجی میرزایی یکی ازفعالان مدنی و ازشرکت کننده گان روز جهانی کارگر، توسط نیروهای امنتیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
تلاش خانواده فرهاد حاجی میرزایی برای اطلاع ازسرنوشت فرزندشان تا هم اکنون به نتیجه ای نرسیده است .
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
22 دی ماه 1386

(اینجانظر بدهید)