انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

حسن امینی فعال کانون دفاع از حقوق کودکان براثر تصادف جان باخت.


با کمال تاسف مطلع شدم، "حسن امینی" براثر تصادف در جاده اهواز جانش را ازدست داده است. این خبر برای من و همه آنهایی که حسن را می شناختند وبا کارهای انسان دوستانه وی آشنایی دارند، بسیار نا خوشایند وتاسف آوراست.
کانون دفاع از حقوق کودکان یکی از همراهان خودرا ازدست داد.اما رفتارهای انسان دوستانه اش، نقش وتاثیرش برای همیشه ماندگار است.
ازدست دادن حسن عزیز را به خانواده ودوستانش تسلیت میگویم.

آزاد زمانی
6 بهمن 1386

(اینجانظر بدهید)