انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشی از تداوم سرکوب سیستماتیک دانشجویان توسط دستگاه امنیتی وانتظامی درایران

گزارشی از تداوم سرکوب سیستماتیک دانشجویان توسط دستگاه امنیتی وانتظامی درایران

موج جدید تعرض به دانشجویان وبازداشت آنها با دستگیری دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب در روزهای 11تا 16 آذر آغاز شد. دراین مدت بیش از چهل نفر ازدانشجویان دستگیر وروانه زندان شدند.
http://anjomane-d-mataleb.blogspot.com/2007/12/blog-post_16.html
http://anjomane-d-mataleb.blogspot.com/2007/12/blog-post.html
نیروهای امنیتی وانتظامی درعملیاتی مشترک،تعدادی از چهره های شناخته شده جنبش دانشجویی را درتهران وشهرستانها دستگیر وربودند
خانواده زندانیان بیش از یک ماه از محل نگهداری وسرنوشت فرزندانشان خبرنداشتند واز طرف نیروهای امنیتی به شدت مورد تهدید وآزاربوده اند.
خانواده ها بصورت دسته جمعی ومشترک وضعیت دانشجویان را مورد پیگیری قرار دادند به کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند کمیسیون عملا کاری نکرد. خانواده ها با وعده های توخالی مسولین مواجه شدند.
دامنه دستگیری ها به مراتب به شهرستانهای دیگر کشیده شد تعدادی از دانشجویان در شیراز، مشهد، کرمانشاه ، اهواز، سنندج و بابلسر ، ساری، بابل وقائم شهر دستگیر شدند .
اعتصاب دانشجویان دانشگا ه اصفهان با تهدید خانواده هایشان ازطرف نیروهای امنیتی ودخالت رییس دانشگاه پایان یافت.
خانواده ها شب یلدا درجنب اوین به اعتراض شمع روشن کردند.
بعد از گذشت یک ماه از این فضای سرکوب وتهدید ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق تحت شکنجه مامورین اداره اطلاعات جانش را ازدست داد وجنازه اش بدون حضور خانواده اش توسط نیروهای امنیتی دفن شد.
دراین مدت تعدادی از دانشجویان مورد تعقیب قرار گرفته اند ازکلاس درس محروم شده اند.
طبق خبرها تعدادی ا زدانشجویان درحین بازجویی شکنجه شده اند وتعدادی ازانها ازلحاظ فیزیکی وروانی آسیب دیده اند.
مسولین دولتی ازمقامات قضایی گرفته تا وزیر اطلاعات با نطق و خطابه دانشجویان را متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرده اند دانشجویان را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کرده اند وفضای رعب وحشت را درمیان خانواده ها ی زندانیان گسترش داده اند.
پنجاه روز از بازداشت دانشجویان میگذرد مقامات قضایی از اجازه ملاقات به تعدادی از دانشجویان با خانواده هایشان خود داری میکنند.
دادگاه انقلاب تهران وشهرستانهابرای منع قرار بازداشت از زندانیان دانشجو،قرار وثیقه صد میلیونی وبیشتررا از خانواده هایشان طلب میکنند که عملا برای بسیاری از خانواده ها غیرممکن شده است.
درادامه همین فشارها تعدادی از دانشجویان درتهران وقزوین شب 25 دیماه توسط نیروهای امنیتی دستگیرشده اند. دستگیر شدگان عبارتند از:
1 - سروش دشتستانی 2- امین قضائی 3 - بیژن صباغ 4 - آناهیتا حسینی 5- مرتضی خدمتلو ۶ - محمد پور عبدالله 7- بیتا صمیمی زاد8- بهزاد باقری 9- سروش ثابت 10- مرتضی اصلاحچی .
علی کانتوری یکی از فعالان مدنی شهر قزوین روز 24 دیماه دستگیر وتا کنون از سرنوشتش خبری دردست نیست.
فرهاد حاجی میرزایی از فعالین مدنی شهر سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت وتا کنونی خبری از ایشان دردست نیست.
فرزاد حسن زاده ومحمد زراعتی از دانشجویان دانشگاه فردوسی شهر مشهد روز چهارم بهمن ماه 86 توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر شدند.
بنا بر گزارشات رسیده هفت نفر از دانشجویان در شمال کشور بازداشت شده اند. دستگیری ها از روز یک بهمن تا ششم بهمن 86 ادامه داشته است ،این دانشجویان که در دانشگاه های آمل ودانشگاه و آزاد اسلامی تحصیل می کرده اند در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و از محل بازداشت آنان خبری در دست نیست.
اسامی دستگیرشده گان اول بهمن ماه تا ششم بهمن ماه در شمال کشور:
1-مرتضی باقری 2- پیمان برارنیا 3- احمد مرادی 4- ارشیا هاشمی 5- یاسر مندی 6- ایلناز آذری 7- زهره سالاری.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
7 بهمن 1386

(اینجانظر بدهید)