انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه خبری: خبرهای آزادی و شکنجه

گزارشات رسیده از خانواده های دانشجویان در بند حاکیست که خانم نسیم سلطان بیگی دیروز بعد از ظهر با تأمین ۵۰۰ میلیون ریال وثیقه آزاد شده و به آغوش گرم خانواده و رفقای خود بازگشته است. دیدار کنندگان خانم نسیم سلطان بیگی از روحیه ی بالای این دانشجوی مبارز خبر می دهند.
همچنین دادسرای قوه قضاییه وثیقه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال را برای آقای کیوان امیر الیاسی تعیین کرده است که خانواده ی او از فردا دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۶ سلسله مراتب تأمین قرار را آغاز کرده و تمامی یاران این عزیز امیدوارند که تا پایان هفته شاهد آزادی وی باشند.
اما خبرهای دیگر حاکی از اولین مورد تأیید شده ی شکنجه ی جسمانی یکی از دانشجویان در بند است. این خبر که هفته ی گذشته به دست کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند رسیده بود، امروز از طرف منبع مستقل دیگری نیز مورد تأیید قرار گرفت.
طبق این خبر آقای مهدی اللهیاری، از دانشجویان در بند بازداشت شده هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم وحشیانه تیم بازجویی خود قرار گرفته، بطوری که آثار آن در ملاقاتی که با خانواده اش داشته مشهود بوده است. همچنین برخی از زندانیان آزاد شده اطلاع می دهند که صدای ضرب و شتم و فریادهای اعتراض این جوان را حتا در سلول های خود که فاصله ی نسبتاً زیادی از اتاق بازجویی وی داشته است، شنیده اند.
کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند
۷/۱۱/۱۳۸۶

(اینجانظر بدهید)