انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعمال فشار بر فعالين حقوق بشر در کردستان

فعالان حقوق بشر در ايران
بنابر گزارشات دريافتي اداره‌ي اطلاعات شهر مهاباد فشار خود را بر خانواده‌ي يکي از فعالين حقوق بشر در اين شهر آغاز کرده‌ است .
بنا به‌ گزارشات واصله اداره‌ي مذکور بدون هيچگونه دليل و مدرکي خانم " سروه‌ محمدي " دختر جوان فعال حقوق بشر " غفور محمدي " را تحت فشار قرار داده‌ و به‌ اجبار از ايشان ميخواهند که‌ به‌ اداره‌ي اطلاعات جهت پاسخ دهي به‌ چند پرسش مجهول مراجعه‌ نمايد. ايشان يک بار از رفتن به‌ دليل غير قانوني بودن احضار تلفني سر باز زده‌ است.
اما روز گذشته مورخه چهارشنبه 26/10/86 يک بار ديگر از سوي نيروهاي اطلاعاتي تحت فشار قرارگرفته است ، نيروهاي وزارت اطلاعات با مراجعه به محل کار خانم محمدي ايشان را تهديد کرده‌اند که‌ بايد با آنها به‌ اداره‌ برود . اين افراد از ارائه هرگونه حکم قانوني‌ و ارائه مدارک شناسائي نيز سرباز زده اند .
اما ايشان با مقاومت از همراهي نيروهاي اطلاعاتي خودداري ورزيده است ، گفتني است نيروهاي امنيتي هشدار داده‌اند که‌ با وي و ساير فعالين حقوق بشر از جمله‌ شيرزاد کمانگر و خانم زينب بايزيدي نيز به‌ گونه‌اي ديگر رفتار خواهند کرد.

(اینجانظر بدهید)