انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزاد رحمانی با سپردن وثیقه اززندان مریوان آزاد شد.طبق گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر از مریوان امروز « آزاد رحمانی » به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
این شهروند توسط نیروهای امنیتی شهرستان مریوان بازداشت شده بود. خانواده ایشان بعد از چندین روز تلاش امروز مجبور به سپردن ده میلون تومان وثیقه برای آزادی فرزندشان شدند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
26 دیماه 1386

(اینجانظر بدهید)