انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یک دانشجو براثرشکنجه درحین بازجویی اداره اطلاعات جانش را ازدست داد!


ابراهیم لطف الهی که روز یکشنبه گذشته به دستوررئیس شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی استان کردستان بازداشت شد.
نیروهای امنیتی براساس این دستور ابراهیم لطف الهی را درمحل امتحانات دانشگاه مرکزپیام نور سنندج دستگیرکرده بودند.
خانواده ابراهیم ازطریق همکلاسی ها یش ازبازداشت ایشان توسط نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات باخبرشدند.
پیگیری خانواده ابراهیم برای اطلاع ازسرنوشت فرزندشان درچند روز گذشته بی جواب بود. چهارشنبه شب ازطرف اداره اطلاعات خانواده ایشان مطلع شدند که ابراهیم جانش را ازدست داده است.
ابتدای خبر تلاش نیروهای امنیتی براین بود که خانواده را متقاعد کنند تا بدون هیچ اطلاع رسانی جنازه فرزندشان را درمحلی به خاک بسپارند.
خانواده ابراهیم به این جنایت اعتراض کردند و خواستار پیگیری چگونگی به قتل رساندن فرزندشان شدند. درنهایت مشخص شد که ابراهیم دراین چند روز تحت شکنجه شدید بوده ودرحین بازجویی به قتل رسیده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر قتل ابراهیم لطف الهی را یک بعنوان یک قتل عامدانه محکوم میکند.
وازهمه نهادهای مدافع حقوق بشرومردم آزادیخواه میخواهد به این جنایت اعتراض کنند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
27 دیماه 1386

(اینجانظر بدهید)