انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

احتمال اعدام 28 زندانی بامداد فردا در زندان اوین

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
28 نفر از زندانیان زندان گوهردشت کرج برای اعدام به زندان اوین انتقال داده شدند
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج امروز صبح 28 نفر از زندانیان عادی از بندهای 1،2،5،6 به زندان اوین اتفقال داده شدند. این 28 نفر قرار است فردا صبح در زندان اوین و تعدادی زیادی از آنها در ملاء عام اعدام شوند.
اسامی تعدادی از آنها که از بند 2 زندان گوهرداشت به زندان اوین جهت اعدام منتقل شدند عبارتند از: حالت محمد عابدینی سر 26 ساله،محسن غلامی 30 ساله ،عباس کاهانی 30 ساله و فراز ابراهیمی 25 ساله .
اسامی سایر زندانیان در اطلاعیه های بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
در حال حاضر 4 نوجوان در زندن گوهردشت در انتظار اجرای حکم اعدام هستند که یکی از آنها به نام بنیامین حسینی که هنگام بازداشت 15 ساله بوده و قرار است در سریهای بعدی حکم اعدام او را به اجرا در آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام گروهی زندانیان در ملاءعام برای ایجاد رعب و وحشت را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و از دبیر کل سازمان ملل می خواهد که از اعدام این زندانیان جاوگیری نماید.
خبر فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید1- عفو بین الملل2- شورای حقوق بشر سازمان ملل3- کمیسر عالی حقوق بشر4- دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)