انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دانشجویان آزادیخواه وبرابری طلب : ملاقاتهای همه رفقای زندانی

امروز دوشنبه همه رققای زندانی ملاقات داشته اند. این ملاقاتها حاکی از روحیه بسیار خوب رفقا بوده است. ملااقات ها پیشت شیشه و در کابین و برخلاف ملاقات های قبلی بدون حضور بازجو اجرا شده است.
طبق همین خبر برای رفقا آناهیتا حسینی و بیتا صمیمی زاد قراره وثیقه های ٨٠ میلیون تومانی تعیین شده است.
لینک اصلی : http://azady-barabary.com/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%af/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%81%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-20080218290.html

(اینجانظر بدهید)