انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ضرب و شتم مهرداد لهراسبی هنگام انتقال به دادگاه

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج صبح روز سه شنبه 9 بهمن ماه مهرداد لهراسبی از زندانیان سیاسی که در جریان قیام دانشجویان در 18 تیر 1378 دستگیرشده بود برای چندمین بار به دادگاه فراخوانده شد. او در اثر شکنجه ها و تحمل 9 سال زندان دچار بیماریهای متعدد جسمی است .
هنگام انتقال او به دادگاه به دستور پیرایش جانشین رئیس زندان، خادم از افراد حفاظت اطلاعات و ذالفقاری و 10 تن از افراد گارد لهراسبی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. زندانبانان با تهدید و تحقیر پابند، دست بند و چشم بند به مهرداد لهراسبی زدند که باعث جراحات بر پا و دستان او گردید
مهرداد لهراسبی در شعبۀ 6 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام قاضی بابائی مورد محاکمه قرار گرفت. برخورد این فرد با لهراسبی غیر انسانی و تهدید آمیز بود. بابائی از لهراسبی پرسید: اگر ولت کنند اتفاقی بیفته تظاهراتی بشه شرکت می کنی؟ وی جواب داد اگر تظاهرات علیه باطل باشه آره شرکت می کنم.
در اینجا قاضی بابايی با برخوردی زننده و غیر انسانی خطاب به لهراسبی گفت تو که هنوز سر موضع خودت هستی ، مردک این حرفها چیه و توهینهای دیگر که به خاطر حفظ حرمت خوانندگان از گفتن آنها در اینجا پرهیز خواهیم کرد.
لازم به یادآوری است که مهرداد لهراسبی و بهروز جاوید طهرانی تنها زندانیانی قیام دانشجوئی 18 تیر هستند که همچنان در زندان بسر می برند و تمامی کسانی که با آنها دستگیر شدند و احکام مشابهی داشتند آزاد شده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، برخوردهای غیر انسانی بابائی که نام قاضی را بر خود دارد را محکوم می کند. و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی در ایران است.
شرایط زندانی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد1- عفو بین الملل2- شورای حقوق بشر سازمان ملل3- کمیسر عالی حقوق بشر4- دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)