انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اجرای حكم وحشیانه شلاق برای چهار نفر در ملاعام


حكم شلاق علیه چهار نفر امروز در بازار راه آهن کرج اجرا شد. اتهام این افراد "سرقت" عنوان شده است.
اجرای اینگونه احکام وحشیانه علیه انسانهای نگون بخت به اتهام "سرقت" در جمهوری اسلامی در شرایطی است که سارقان اصلی و همدستان آخوندهای دزد و جنایتکار آزادانه به غارت و چپاول سرمایه های مردم ادامه می دهند.

(اینجانظر بدهید)