انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دانشجوی زندانی کرد "سهراب کریمی" بدون حضور وکیل و به صورت غیرعلنی دادگاهی شددانشجوی زندانی کرد "سهراب کریمی" بدون حضور وکیل و به صورت غیرعلنی دادگاهی شد
"سهراب کریمی"، دانشجوی کرد که پس از سخنرانی در مراسم تریبون آزاد اعتراضی 16 آذر امسال در دانشگاه تهران و به همراه 3 تن از فعالین دانشجویی کرد دیگر دستگیر و روانه بند 209 زندان اوین شده بود، روز شنبه گذشته و علیرغم عدم اطلاع از اتهامات و آگاهی خود و خانواده اش، به صورت پنهانی و بدون حضور وکیل مدافع دادگاهی شد.
بر اساس گزارشات رسیده، منابع مطلع از خانواده سهراب کریمی، از فعال دانشجوی بازداشت شده کرد اظهار داشته اند که نامبرده روز پنجشنبه گذشته و در طی تماس تلفنی کوتاه مدتی به خانواده خود اطلاع داده است که وی در روز شنبه گذشته بدون اطلاع خود و حضور وکیل مدافع در دادگاهی فرمایشی محاکمه شده است بدون آنکه اتهامات وی آشکار باشد و از طرف دیگر تلاش خانواده این دانشجوی دربند برای آگاهی بیشتر از اتهامات، وضعیت جسمی و ملاقات با وی نتیجه ای دربر نداشته است.
این گزارشات درحالی منتشر میشود که "جواد علیزاده" فعال دانشجویی بازداشت شده با دانشجویان کرد، دیروز یکشنبه با تامین وثیقه 80 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. از طرف دیگر از سرنوشت و وضعیت جسمانی و حقوقی دانشجوی بازداشتی دیگر کرد "محمد صالح عیومن" هیچ اطلاعی در دست نیست.
شایان ذکر است که پس از انجام مراسم تریبون آزادی در دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر، سه دانشجوی کرد سخنران این مراسم به نامهای "سهراب کریمی" دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، "فرشاد دوستی پور" دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه همدان، "محمد سالح عیومن" دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران به همراه "جواد علیزاده" دانشجوی ایرانی کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه علامه دستگیر و روانه بند 209 زندان اوین شده بودند. در طی دو هفته گذشته و پس از سپری شدن بیش از دو ماه از بازداشتشان؛ جواد علیزاده با وثیقه 80 و فرشاد دوستی پور با وثیقه 50 ملیون تومانی آزاد شده اند و دو دانشجوی دیگر کرد هنوز در شرایط نامعلومی به سر میبرند.
مانشت نیوز

(اینجانظر بدهید)