انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دومين روز از تجمع اعتراضي درمقابل دادگستري سنندج

دومين روز از تجمع اعتراضي درمقابل دادگستري سنندج

کمیته اعتصاب
دومين روز از تجمع اعتراضي درمقابل دادگستري سنندج عليه قرار بازداشت محمود صالحي جمع كثيري از فعالين كارگري و دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب از شهرهاي مختلف ايران از جمله سنندج‏ ـ‌‌‏‏ كامياران – پاوه – بوكان – بانه – سردشت – تهران – كرج – رشت واصفهان و ساير شهرها امروز دوشنبه 5/1/87 در اعتراض به قرار بازداشت موقت براي محمود صالحي رهبر سرشناس جنبش كارگري ايران دست به تجمع مسالمت آميز زدند . در حاليكه دوران محكوميت محمود ديروز به پايان رسيد و بايد از زندان آزاد مي شد 0 مسئولين اتهامات واهي از جمله ارسال پيام از درون زندان براي دانشجويان آزاديخواه وبرابري طلب و حمايت از اعتصاب غذاي 27 تير قرار بازداشت موقت براي وي صادر كردند .محمود صالحي در اعتراض به تداوم غير قانوني بازداشت خود اعلام اعتصاب غذاي خشك كرد و جان وي در خطر است .
در ابتداي مراسم يكي از فعالين كارگري به نام بهروز سهرابي توسط مامورين لباس شخصي دستگير شد كه مامورين مجبور شدند پس از مدت كوتاهي وي را آزاد كنند . نجيبه صالح زاده همسر محمود صالحي در جمع حاضرين اعلام كرد كه مقامات قضايي قول دادند به وي اجازه ملاقات دهند به شرطي كه تجمعي اتفاق نيفتد واز حاضرين در خواست ترك محل را نمود كه حاضرين اعلام كردند تا شكستن اعتصاب غذا و آزادي بدون قيد وشرط وي دست از تجمع بر نمي دارند. پس از دقايقي نجيبه به جمع حاضرين برگشت كه به وي اجازه ملاقات نداده اند و اين امر موجب شد كه حاضرين به نشانه اعتراض در مقابل دادگستري تحسن خود را رسما اغاز كنند.
تماس هاي مكرر با پسر محمود صالحي از طرف ستاد خبري انجام شده و از وي تقاضا كردند كه به تجمع پايان دهد و جمع حاضر را ضد انقلاب خواندند كه با پاسخ محكم پسر محمود صالحي مواجه شدند . وي اشاره كرد كه اين جمع فقط از حقوق كارگر دفاع مي كنند و رابطه ي با جريان خاصي ندارند . وي بيان كرد كه اين جمع به قصد استقبال از محمود آمده اند و قصد اغتشاش ندارند.
پس از وعده و وعيدهاي فراوان از طرف ستاد خبري مبني بر صدور حكم آزادي محمود صالحي فرزند وي از حاضرين تقاضا كرد به تجمع پايان دهند . در ادامه يكي از حاضرين بيان كرد كه اين تجمع دو روز ه ما بسيار درخشان بوده و ما بنا به قول مسئولين به تجمع خود پايان مي دهيم – ما همه بر اين امر باور داريم كه تجمعات تا آزادي محمود بايد ادامه داشته باشد اما آگاهانه و با هوشياري تمام . وي اعلام كرد در صورت عملي نشدن وعده هاي مقامات و مسئولين طي يك فراخوان سراسري تجمعات را ادامه و گسترش مي دهيم .
تجمع در ميان شور وشوق حاضرين با كف زدن به پايان رسيد


(اینجانظر بدهید)