انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

درخواست حمایت واقدام اضطراری درجهت تلاش برای نجات زندانیان از اعدام وشکنجه درایران.
به : همه سازمانها ، شخصیتها ، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر درسراسر جهان
- دبیرکل سازمان ملل متحد
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- عفو بین الملل
- کمیته حقوق بشر اتحادیه اروپاه
- سازمان دیده بان حقوق بشر
- پزشکان بدون مرز
- احزاب وسازمانهای سیاسی و رسانه های جمعی

برای نجات جان فعالین مدنی وزندانیان سیاسی که توسط جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرارگرفته اند ومحکوم به اعدام شده اند تلاش کنید!
دستگاه مخوف اداره اطلاعات وامنیت درایران بساط شکنجه و اعدام را گسترش داده است. نیروهای امنیتی برای سرکوب فعالان مدنی وسیاسی بیرحمانه ترین شکنجه ها را بکار میگیرند. نیروهای امنیتی ودادگاههای انقلاب اسلامی زندانیان را شلاق می زنند، زندانیان راشکنجه روانی وجسمی می کنند، زندانیان را تحقیر میکنند ومورد تجاوز قرارمی دهند. خانواده زندانیان را مرعوب می کنند، ازگرفتن وکیل برای زندانیان هنگام بازپرسی وتحقیق تا مرحله صدور حکم ممانعت میکنند.
اگر زندانیان تحت شکنجه بازجویان حرفه ای اداره اطلاعات جان سالم بدر ببرند با اتهامات کذایی و پاپوش سازی آنها را به محاکمه پشت درهای بسته میکشانند، زندانیان وفعالین مدنی رادردادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای محاکمه میکنند وبرای آنها حکم اعدام صادر مینمایند.
سیستم اطلاعاتی و دادگاههای انقلاب مصداق بارز دستگاه ترور، توطئه ، شکنجه واعدام هستند. ترور فعالین مدنی ، منتقدین ومخالفین سیاسی روالی است که به قدمت عمر جمهوری اسلامی ادامه داشته ودارد.
وزارت اطلاعات وامنیت ودادگاههای انقلاب مجریان اعدامهای دسته جمعی دهه شصت، قتلهای زنجیره ای ، ترور مخالفین در داخل وخارج از ایران، زندانی کردن وشلاق زدن فعالان کارگری، شکنجه وزندانی کردن دانشجویان، سنگسارکردن زنان واعدام کودکان ونوجوانان هستند.
مسولین حکومت اسلامی بانی سرکوب آزادیهای اساسی شهروندان ، خشونت، شکنجه ونقض حقوق بشرهستند.
سکوت دربرابر این بی عدالتی ونقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت اسلامی، کمک به اجرای سناریوی جنایات رژیم است!
مدافعین حقوق بشر؟!
آیا صدای مادران وپدران را درمقابل زندانهای ایران می شنوید؟
آیا میدانید که تعدای از فعالان مدنی وزندانیان سیاسی بدستور دادگاههای انقلاب در زندان اوین، قزل حصار، رجایی شهر، دیزل آباد کرمانشاه ، زندان ارومیه، زندان خرم آباد، زندان تبریز وارومیه، زندانهای گیلان و مازندران، زندان سنندج و مهاباد، زندان زاهدان واصفهان ودیگر بازداشتگاهای حکومت اسلامی شکنجه می شوند؟
آیا تقلا وشیون ما دران برای ملاقات با عزیزان دربندشان را می شنوید؟
آیا میدانید دانشجو ابراهیم لطف الهی را سرجلسه امتحان بازداشت میکنند و چند روز بعد جسدش را زیر باری از خاک وسیمان بدور ازچشم خانواده اش دفن میکنند؟
آیا میدانید پاسداران شکنجه گر به کودکان و زنان دربند تجاوز میکنند؟
آیا می دانید حق گرفتن وکیل را ازخانواده زندانیان برای دفاع از فرزندانشان که درپشت میله های زندان بسر می برند سلب کرده اند؟
آیا می دانید با زور وشکنجه زندانیان را به اعتراف علیه خود وادار میکنند؟
آیا می دانید زندانیان را چهل وهشت ساعته بصورت قپانی وکتف بسته بشکل واژگونه برای گرفتن اعتراف آویزان می کنند؟
آیا میداند زندانی را با شک الکتریکی، شلاق ، کتک کاری وضرب وشتم شکنجه میکنند؟
آیا میدانید در قانون دادگاه انقلاب مخالفت سیاسی ومدنی با حکومت اسلامی عناد ومفسد فی ال ارض محسوب می شود واین قانون شامل حال هر کسی ازکانان شکنجه ودستگاه مخوف امنیت ایران میگذرد می شود؟
آیا میدانید انسانهایی که شغلشان معلمی بوده ، دانشجو بوده اند، کارگر بوده اند و چیزی جز حقوق اساسی واجتماعی خود را طلب نکرده اند امروز دردادگاههای انقلاب به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده اند؟
اگر صدای گریه وفریاد مادران را می شنوید اگر از رنج همنوعان خویش متاثر هستید، اینها انسانهای قربانی خشونت وشکنجه جمهوری اسلامی هستند. چشمانتان را بروی این حقیقت تلخ نبندید به این ستمگری اعتراض کنید.
خانواده زندانیانی که هم اکنون تحت شکنجه هستند و فرزندانشان محکوم به اعدام شده اند،تقاضای کمک واستمداد کرده اند وخواسته اند که برای نجات جان فرزندانشان تلاش کنید!
فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی براثر شکنجه از ناحیه کمر وکتف ودست راست به شدت آسیب دیده است وازملاقات با خانواده اش محروم است، فزراد کمانگر معلم وفعال مدنی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی پس از یک دوره طولانی شکنجه وآزار به اعدام محکوم شده اند. علی کانتوری ، بهروز کریمی زاده تحت شکنجه هستند وجانشان درخطر است.
برای نجان جان این زندانیان اقدام عاجلانه وتلاش همه جانبه ضروت دارد.
ازهمه شما وهمه انسانهای آزاده جهان می خواهم ازکمپین تلاش برای نجان جان این زندانیان حمایت کنید.

آزاد زمانی- سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
سه شنبه 7 اسفند ماه 1386

(اینجانظر بدهید)