انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه ! جان فرهاد حاجی میرزایی درخطر است


اطلاعیه
جان فرهاد حاجی میرزایی درخطر است!
فرهاد حاجی میزرائی یکی از فعالان حقوق بشر وعضو"کمیته علیه اعدام وسنگسار بختیار وژیلا ایزدی" درشهر سنندج ومریوان بود. فرهاد درتاریخ 23 دیماه 86 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت وتاهم اکنون تحت شکنجه ودرزندان بسر می برد.
فرهاد حاجی میرزایی تاکنون برای چند ین مورد بازجوی وشکنجه شده است نیروهای امنیتی ایشان را برای گرفتن اطلاعات وشکنجه از کردستان راهی بند 209 زندان اوین کرده اند.
نیروهای وزارت اطلاعات در کردستان با طرح اتهامات بی اساس مانند اتهام اقدام علیه امنیت ملی فعالان مدنی وسیاسی را بازداشت،شکنجه ومحکوم میکنند. یکی از اتهامات وارده برفرهاد حاجی میرزایی اقدام علیه امنیت ملی وفعالیت به نفع مخالفین نظام اعلام شده است.
دادگاه انقلاب واداره اطلاعات درطول دوماه گذشته ازملاقات فرهاد با خانواده اش ممانعت کرده اند. پدر فرهاد حاجی میرزایی برای چند بار بازداشت وبازجویی وتهدید شده است. اعضای خانواده اش ازطرف ستاد خبری اداره اطلاعات تهدید و احضار شده اند.
فرهاد حاجی میرزایی از گرفتن وکیل برای دفاع از خود تا بحال محروم بوده است ومسولین قضایی وامنیتی از وضعیت پرونده اش اظهار بی اطلاعی می کنند.
طبق خبرهای دریافتی از زندانیانی که هنگام بازجویی و درسلولهای همجوارسلول انفرادی ایشان بوده اند فرهاد بشدت تحت شکنجه وبازجویی است. نیروهای امنیتی برای اعتراف گرفتن از فرهاد ایشان را با شک الکتریکی، آویزان کردن بصورت واژگونه با کتف بسته برای چندین ساعت وضرب وشتم شکنجه کرده اند.
دست وکتف فرهاد براثر شکنجه شکسته است، براثر شلاق و خونریزی از ناحیه پاها به شدت آسیب دیده است.
بازجوهای اداره اطلاعات برای درهم شکستن روحیه اش ایشان را تحقیر ومورد توهین قرارد داده اند .
فرهاد گفته است که برایش پرونده سازی کرده اند واتهاماتی را که به ایشان داده اند بی ربط است.
نگرانی از وضعیت وخیم این زندانی شکنجه شده برای فعالان مدنی روز بروز بیشتر میشود.
برای اطلاع رسانی و جلب حمایت نهادهای مدافع حقوق بشر وافکار عمومی"کمپین تلاش برای نجات جان فرهاد حاجی میرزایی" تشکیل شده است.
ازهمه انسانهای آزاده، نهادهای بین المللی ومدافع حقوق بشر، احزاب وسازمانهای سیاسی ،شخصیتها وفعالین مدنی استدعا می شود عاجلانه برای نجات جان این انسان دربند بکوشند.
آزاد زمانی – سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
12 اسفند 1386

(اینجانظر بدهید)