انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارش از مرگ یک جوان دیگر بر اثر اعتیاد

امروز13اسفند86 در اطراف آرنان سنندج جسد جوان 25 ساله ای به نام وریا گلابی فرزند سمین اهل روستای آویهنگ ژاورود در حالی پیدا شد که چند روزی از او خبری نبود. ظواهر نشان میدهند که ایشان در اثر تزریق مواد مخدر جانش را از دست داده باشد ، جسد این جوان اکنون در پزشک قانونی سنندج تحت بررسی می باشد .
اعتیاد به مواد مخدر و اپیدمی کردن آن در کردستان از سیاستهای کثیف و ضد انسانی رژیم اسلامی است .ما ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده و دوستان وریا گلابی بار دیگر مردم مبارز و آگاه کردستان را فرا می خوانیم تا با مبارزه متحد و یک پارچه جلوسیاست به اعتیاد کشاندن جوانان کردستان را بگیرند . مسبب اصلی جانباختن وریا و دهها وریای دیگر این رژیم ضد انسانی است .
آویهنگ25

(اینجانظر بدهید)