انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان سايت گزارشگران - جان پيمان پيران در خطر است

ايرانيان آزاده !
وجدانهاي بيدار!

با خبر شديم كه جان پيمان پيران فعال دانشجوئي كه ماههاست در چنگال نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي در اسارت بسر ميبرد، در خطر است.
پيمان پيران كه از ماهها قبل در بازداشت بسر ميبرد، بارها تحت بازجوئي هاي فرسايشي و شكنجه هاي قرون وسطائي قرار گرفته است. هم اكنون وضعيت جسماني وي بشدت وخيم گزارش ميشود و دچار آسيب ديدگي شديد کتف و پاي راست ميباشد.
هم از اينرو توجه شما ايرانيان آزاده و تمامي نهادهاي دمكراتيك و حقوق بشري را به اين موضوع جلب مينمائيم .
بر اساس آخرين گزارشات پيمان پيران، بهروز کريمي زاده و علي کانتوري سه تن از فعالان دانشجويي صبح امروز از بازداشتگاه 209 به قرنطينه زندان اوين منتقل گرديدند. نگذاريم تا جمهوري اسلامي بار ديگر فاجعه اي انساني را به مردم ايران تحميل نمايد.

ما ضمن محكوم نمودن بازداشت ,شكنجه زندانيان سياسي، در اسارت نگاه داشتن آنان و قرار دادن شرط وثيقه هاي نجومي براي ازادي آنان، با حمايت از اين فراخوان مراتب اعتراض و نگراني عميق خود را از اين اقدامات جمهوري اسلامي ابراز مي نمائيم
لطفا حمايت خود را به آدرس سايت ارسال داريد
info@gozareshgar.com

و يا در بخش نظرات همين صفحه درج نمائيد!
اين فراخوان پس از 2 هفته به نهادهاي دمكراتيك بين المللي و حقوق بشر ارسال خواهد شد.

11.3.2008

(اینجانظر بدهید)