انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران : آخرين خبر از دانشجويان چپ زنداني


بر اساس آخرين اخبار دريافتيسه تن از فعالان دانشجويي آزادي خواه و برابري طلب از تاريخ 21/12/86 از بازداشتگاه 209 به قرنطينه زندان اوين منتقل شده بودند .
اين افراد ساعاتي پيش به اسامي بهزاد باقري (که اشتباهاً بهروز کريمي زاده عنوان گشته بود) هم اکنون سالن 8 اندرزگاه 8 ، پيمان پيران بند 350 امنيتي و علي کانتوري که طي ساعات آينده به زندان منتقل خواهد شد گزارش گرديده اند . اين در حالي است که بهروز کريمي زاده همچنان در بازداشتگاه 209 به سر ميبرد و مرتضي خدمتيلو نيز عنوان گشته است روز گذشته از زندان آزاد گرديده است.
بهروز کريمي زاده 300 ميليون ، پيمان پيران 80 ميليون ، بهزاد باقري 100 ميليون تعيين قرار وثيقه گشته اند ، آقايان بهزاد باقري در طي هفته جاري و علي کانتوري روزگذشته در شعبه 2 امنيت دادگاه انقلاب "موسوي" به آخرين دفاعيات خود در مرحله بازپرسي پرداخته اند.
گفتته شده است تنها فرد باقي مانده در 209 از اين طيف بهروز کريمي زاده ميباشد ، همچنين گزارشات همچنان حاکي از نياز پيمان پيران به رسيدگي پزشکي بعلت آسيب ديدگي کتف و پاي راست بر اثر شکنجه مي باشد.

(اینجانظر بدهید)