انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

خبرنامه آزادی برابری : علي كانطوری در بدترين شرايط در زندان قزل حصار كرج به سرمي برد
رفیق علي كانطوري دانشجوي بازداشتي در زتدان قزلحصار كرج در اندرزگاه ٣ سالن ٥ در بدترين وضعيت نگهداري ميشود . او در يك سلول كوچك به سر ميبرد كه ظرفيت آن به سختي ٦ نفره است اما ٧ نفر را در آن جاداده اند.
ضمنا محيط بسيار كثيف و پر از حشرات است
رفیق كانطوري به شدت از عفونت ريه و آسم در رنج است . و او را در شرايطي دستگير كردند كه تحت مداوا بوده است و بيماري او هم اكنون در شرايط غير بهداشتي و بشدت آلوده زندان عود كرده است.
با وجود پيگيريهاي مستمر, تا ١٠ روز پيش براي مراجعه او به پزشك كاري صورت نگرفته بود . و بعد از آن كه توسط پزشك زندان ويزيت شده است تاكنون داروهاي او را نداده اند.
دوشنبه قبل خانواده رفیق كانطوري با او ملاقات داشته اند واين ملاقات به صورتي غير حضوري واز پشت كابين انجام شده است و حين ملاقات مأمورين هم حضور داشته اند.
رفیق علی کانتوری را باید از زندان رها ساخت.

(اینجانظر بدهید)