انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت سه شهروند سنندجی

پس از 27 روز بازداشت سه تن از شهروندان سنندجی، هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.
این سه با نام های : 1- یزدان فتحی، 25 ساله، متاهل، کاسبکار؛ 2- فرهاد شیروانی، 22 ساله، کارگر، 3- مهدی شیروانی، 25 ساله، کارگر ؛ روز 18 بهمن ماه از سوی ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات سنندج بازداشت و تاکنون با وجود پیگیریهای مکرر خانواده های نامبردگان، هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.
خانواده این سه تن، نسبت به وضعیت سلامت فرزندان خود، ابراز نگرانی کرده اند.

(اینجانظر بدهید)