انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت شخصی به نام ایلیا میم توسط نیروهای امنیتی و انتقال وی به 209 اوین

گزارش ضمیمه از سوی جمعي از شاگردان و دوستداران ایلیا «ميم» ارسال شده است
-------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم

درود و سلام بر ملت ظلم ستيز و عدالت پيشه ايران
درود و سلام بر همه ملتهاي عدالت خواه جهان
و درود و سلام همه مردم جهان بر حاكمان دادگستر

استاد فتاح معروف به ایلیا « میم »[1] بعد از سالها تهدید و فشار توسط يكي از نهادهاي مرموز امنيتي با عنوان اداره ضد اديان و فِرَق ، معروف به اداره ضد اديان در تاريخ 7/3/1386 دستگیر و به یکی از سلولهای ویژۀ زندان 209 اوین منتقل شد . به گفته اداره ضد اديان دستگیری ایلیا «میم» بنابر نظر و تصمیم تعدادی از شخصیتهای برجستۀ مذهبی صورت گرفت زیرا طي سالهاي گذشته ، به دلیل مقاومت و حمایت گستردۀ طرفداران ،دستگاه امنیتی قادر به تصمیم گیری دربارۀ دستگیری ایشان نبود . اما بعد از شروع تهاجم رسانه ای که فلش پیکان آن از طريق اداره ضد اديان و با واسطه هايي، در يك روزنامۀ افراطي ظاهر شد و بعد از اوج گرفتن این تهاجم روانی درزمستان سال 1385 ، بالاخره چند ماه بعد و به گفته اداره ضد اديان، پس از تصمیم گيري در شورایی متشکل از برخی از عالی ترین مقامات مذهبی و روحانیون ، قرار بر این شد كه استاد ايليا «ميم» در زمان مناسب و بدون اطلاع شاگردان و پیروان دستگیر شود . برخي از اتهامات گفته و ناگفتۀ ایلیا ، عبارت بودند از بدعت گذاری در دین ، مسیحیت گرایی وتبلیغ مسیح . اشاعۀ پلورالیزم و تکثرگرایی معنوی ، توطئه بر علیه نظام اسلامی ، استحالۀ دینی ازطریق تلاش برای پیوند دین اسلام ، مسیحیت و یهود ، گسترش لیبرالیزم معنوی و اسلام آمریکایی و برخی اتهامات متعارف که در این گونه موارد مطرح می شود، مانند: توهین به مقدسات ، تبلیغ بر علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی تشکیلات سرّی و مخفیانه و فرقه سازی (ایلیائیسم).
اما در واقع جرم او یک چیز است : مخالفت با اسلام خشونت طلب، مخالفت با دینداری خشن و القاعدۀ فرهنگی؛ همان القاعده اي كه پليدترين چهره را از اسلام و قرآن به جهان نشان داد، اشاعۀ آزادی معنوی و معنویت آزاد؛ مخالفت با قرائت دینی منجمد و جمود آور؛ و تفسیر قرآن با دیدگاهی متفاوت ؛ طی پنج ماه گذشته اخبار موثق زیادی از زندان دژخیمان فرهنگی که مسئولیت آن بعهدۀ اداره ضد اديان است به گوشمان رسیده است. ايليا در همۀ این ماهها تحت شدیدترین فشارهاو شکنجه های روحی و روانی برای انکار گذشته ، انکار حقایق و انکار کارهای بزرگی که طی پانزده سال گذشته توسط او و حرکت او به وجود آمده ، قرار دارد . به توصیۀ استاد پیروان او ماهها سکوت کردند و در خاموشی به تفکر و تأمل پرداختند تا بلکه مسئولين مربوطه، خود به القاعدۀ فرهنگی و طالبان مذهبي ایران پاسخ دهند؛ همان طالباني كه قتل هاي زنجيره اي و وقايع كوي دانشگاه را بوجود آوردند... اما ماهها گذشت و از واکنش مسئولین خبری نشد . اين بي واكنشي به دليل توجيهات جعلي و تحريفات و سندسازي ها و مونتاژهايي بود كه اداره ضد اديان بر عليه استاد و پيروان او تهيه كرده بودند و بصورت خبرنامه ها و بولتن هاي ويژه به مسئولين ارائه مي دادند . بنابراين از امروز ما خود تصمیم گرفتیم تا متناسب با شرايط روز، به میدان بیاییم . بیش از چند ماه است که بزرگترین اندیشه های زندگی بخش و عصارۀ افکار و کلام بزرگان در مسلخ تفتیش گران عقیده و قصابان اندیشه و آزادی و معنویت است . و ما در پاسخ به همۀ این ظلم ها ازامروز تلاش می کنیم تا حقایق را فریادوار برای همۀ جهانیان آشکار کنیم .
ایلیا «میم» از سن شانزده سالگی برآیند تحقیقات ،تفکرات و مشاهدات خود را در ارتباط با جنبه های باطن گرایی و علوم باطنی در قرآن و کلام خداوند و بنابراین تفسیر معناگرا و باطن محور از کلام خدا، در سطح محدودی از شاگردان عملاً آشکار نمود. این تعالیم عملی و نظری تا سالها بعد در همین سطح محدود جریان داشت تا اینکه در سن 23 سالگی اولین دورۀ عمومی سخنرانی هاي استاد ایلیا «میم» در تهران آغاز شد و با استقبال فوق العاده و گسترده مردم و بویژه جوانان ، دانشجویان و اصحاب قلم و فرهنگ و فکر ، مواجه گردید . استقبال از سخنرانی های استاد به حدی بود که بعد از مدت کوتاهی هیچ یک از سالنهای سخنرانی موجود در تهران گنجایش پذیرش همۀ حاضران را نداشت . به همین دلیل جلسات سخنرانی در زمانهای مختلف از طریق فیلم یا نوار صوتی تکرار می شد . طی سالهای بعد و به دلیل اعمال محدودیتهای همه جانبه و فشارهای مختلف اداره ضد اديان ،جلسات سخنرانی کمتر برگزار می شد . هر چند روز حملۀ جدیدی از طرف القاعدۀ فرهنگی و طالبان مذهبي که پيوسته خواستار كنترل كامل حوزه های دین و فرهنگ برای انواع استفاده های ابزاری مي باشند ، صورت می گرفت . تا اینکه در يكي از جلسات سخنرانی در استادیوم شهید شیرودی تهران ، برای اولین بار تهاجم فیزیکی و آشکاری بر علیه استاد انجام شد که به دلیل موضع گیری و دفاع قدرتمند مردم ، نقشۀ دستگیری استاد در این روز با شكست مواجه گرديد . بعد از این اتفاق حجم تهاجم و موج ترور شخصیتی و اجتماعی استاد ایلیا «میم» شکل جدیدی به خود گرفت و با شدت بیشتری در خبرنامه های خشونت طلب و طالبانی ظاهر شد . طبق خبر رسمی خبرگزاری فارس ، چهار نهاد بزرگ امنیتی و فرهنگی مأمور برخورد با استاد ایلیا«میم»، طرفداران او و كليه جريانهاي معنوي شدند . ساخت برنامه هاي تلویزیونی و القاء پیام های انحرافی به مردم ، ساخت برنامه هایی نظیر میزگرد های فرهنگی و بررسی معنویت جدید ، انتشار اخبار دروغ در بارۀ استاد در رسانه ها، نسبتهايی مانند مسیحای جدید ، حلقۀ بعدی اشو راجنیش و کریشنا مورتی ، پیامبر غیرمذهبیان و بی دینان ، مبلغ معنويت منهاي شريعت، عامل امريكا و استكبار جهاني و مبلغ مبارزه منفي ، جادوگر قرن بیست و یکم ، ماهاتما ایلیا ،گاندی ثاني، لوترکینگ، دست نشاندۀ غرب ، ملحد، مرتد، بدعت گذار ، فاسد ، لیدر فرهنگی آمریکا ، شیاد و کلاهبردار ،مبلغ تنوع گرایی و کثرت گرایی معنوی ، دین جدیدی به نام ایلیا ئیزم ،مردی که زنها و مردها و کودکان و پیران را افسون می کند و دین شان را از آنها می گیرد؛ فاسد کنندۀ اسلام و الفاظ تحریک کنندۀ دیگر ،واژه هایی بودند که ظاهراً از طرف منابع مستقل اما در واقع از یک نهاد برآیندی که نمایندۀ چهار نهاد بزرگ فرهنگي و امنيتي به نام اختصاري ادارۀ ادیان بود سرچشمه می گرفت . در همین زمان يكي از روزنامه هاي بسيار افراطي (احتمالاً‌ بدون اطلاع مدير مسئول) طی چند نوشته در حملات بسیار تندی (از طرف عوامل اداره ضد اديان) به استاد ایلیا سایر مسئولان قضایی و امنیتی را برای برخورد با استاد فراخوان کرد .در آخرین نوشته های اين نشريه از تشکیل شعبه ای ویژه برای رسیدگی به این موضوع خبر داده شد و از مردم دعوت شد که برای هرگونه شکایت از استاد ایلیا «میم» به شعبۀ مربوطه مراجعه کنند اما بعد از گذشت ماهها ،از مراجعۀ شاکیان واقعی به دادگاه خبری نبود بنابراین پرونده بدون شاکی و طرح شکایت بسته شد . در همین زمان قرار شد جلسۀ سخنرانی استاد در استادیوم صدهزار نفري آزادی برگزار شود که با مخالفت قاطع نهادهای امنیتی مواجه گرديد .برخورد با تعدادی از پیروان استاد و اخراج شاگردان استاد از ادارات دولتی و نیمه دولتی به تدریج آغاز شد. اکثر نشریاتی که توسط شاگردان نزدیک استاد و زير نظر ايشان اداره می شدند یا توقیف شدند یا با مشکلات و محدودیتهای جدید روبرو شدند . نشریه هنر زندگی متعالی ،نشریه حرکت دهندگان ، نشریه هنرهای زیستن ،و نشریه علوم باطنی دریک چشم به هم زدن تعطیل شدند . جرم نشريات اين بود: تحريريه ها و نويسندگان اين نشريات از شاگردان ايليا هستند و نشريات زير نظر او فعاليت مي كنند. ديگر نشرياتي هم كه در ارتباط با استاد فعاليت داشتند با محدوديت هاي جديد و فوق العاده اي مواجه شدند. نشرياتي مانند تفكر متعالي، اخبار كودكانه و علم موفقيت و ساير موسسات انتشاراتي، فرهنگي و هنري نيز با محدوديتهاي غيرمعمول روبرو شدند كه عدم فعاليت آنها عملاً اجتناب ناپذير مي شد.
کتاب تعالیم حق که جمع آوری قسمتهایی از سخنرانی هاي استاد در سن 23 سالگی (يازده سال پيش) بود به همراه کتابهای همسرشان (رویای راستین ،رویای راهستین، باغبان الهي و ...) از اكثر کتابفروشی ها جمع آوری و توقیف شد . بعضی از فروشندگان ازتهدیدات مأمورانی ناشناس برای فروش این کتابها سخن می گفتند و دیگر حاضر به فروش آن نبودند .
اکثر NGO هایی که توسط شاگردان استاد اداره می شدند ، NGO هایی در زمینه امور فرهنگی ، تفكري، هنري، تحقيقات، خیریه ،محیط زیست و غیره نيز با موانع لاینحل یا توقیف روبرو شدند . اين روش نيز كارگر نشد و مدتي بعد، احضار علنی برخی از نزدیکان استاد به ادارۀ ادیان و تلاش برای اعتراف گرفتن بر علیه استاد شکل شتابنده ای به خود گرفت . برخی ازمنازل بدون ارائه هيچ مدرك و حكم قضايي، تفتیش شد تا شاید مدرکی بر علیه استاد فراهم شود . همۀ آثاری که به نحوی با تعالیم استاد ارتباط داشتند یا توسط شاگردان ایشان تألیف شده بودند ، با جواب منفی اداره ضد اديان كه اينك در جايگاه وزارت ارشاد عمل مي كرد، روبرو شدند.
ظاهراً اداره ضد اديان بهترين راه حل برخورد با اين حقيقت را در بكارگيري ناجوانمردانه ترين و غيرانساني ترين روش هاي ترور شخصيتي و تخريب همه جانبه چهره فردي و اجتماعي ايليا كشف مي كند. دروغ ترين، ناجوانمردانه ترين و سياه ترين حقه ها در جهت تخريب شخصيت استاد و ترور رواني او در سطح پيروان، در اينترنت و ديگر رسانه ها قوي تر و پرحجم تر مي شود. اين روش، قديمي ترين حقه منافقان بر عليه بزرگان، در طول تاريخ بوده است. در قرآن، تاريخ و كتب مقدس چنين نمونه هايي به وفور يافت مي شود. و آنها بزرگترين مكر خويش را به كار بردند و مكر آنها نزد خدا (هيچ) است.[2]
تهمتهای دروغ و مشکوکی دربارۀ اشوراجنیش ،کریشنا مورتی ،سای بابا، دالايي لاما و گاندی در بعضی از محافل مطرح شد اما حلقۀ بعدی تهمتها با همان محتوا و همان مختصات ولی با شدتی بیشتر متوجه استاد ایلیا «میم» بود . طي يك مقاله كشف مي شد كه مارتين لوتركينگ مسيحيت را با يك گرفتاري ابدي روبرو ساخت يا گاندي گذشته اي سياه داشته و داراي افكاري التقاطي بوده است يا دالايي لاما عامل آمريكا براي مقابله با چين و گسترش معنويت چيني در جهان است بعد بصورت يك اشاره به منظور ترديدزايي در ذهن فردي به نام ايليا در ايران اشاره مي شد. انتشار اين نوع متون در بعضي وبلاگ ها و سايتها زمينه سازي براي تهمتهاي بعدي شمرده مي شد. دراین موج او بعنوان فردی ضددین ،ضد آداب و سنن ،مدعی خدایی و کفر و مبلغ مبارزۀ منفی معرفی شد .
مجموعه جوسازي ها، سم پاشي ها و تبليغات سراسر دروغ اداره ضد اديان و جعل ها و اغفالگري هاي آنان كه خود را برآيند چهار نهاد بزرگ امنيتي و فرهنگي معرفي مي كردند، باعث شد كه جلادان فرهنگي و كماندوهاي القاعده اي در تاريخ 7/3/1386 با يورش مغول وار به منزل استاد و به يغما بردن آثار ايشان،‌ او را در حالي كه كودك دوساله اش را در آغوش داشت دستگير كردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر او زنجير زدند و او را به قصابخانه انديشه ها و قتلگاه آزادي بردند.
از همان روزاول از جانب استاد این پیام از 209 به گوش ما رسید :« برخوردی نکنید .در سکوت به تحلیل و تفکر بپردازید .» مدتی بعد ، چند تن دیگر ازشاگردان استاد به بهانه های مختلف دستگیر شدند . عنوان اولیۀ همۀ این اتهامات «توهین به مقدسات ،تبلیغ علیه نظام اسلامی و اقدام بر ضد امنیت ملی » بود و تنها قسمت دوم عناوین کمی با هم فرق می کرد . اخبار مربوط به شکنجه ها و فشارهای جسمی و روحی استاد روز به روز و ازطرق مختلف بیشتر و بیشتر به گوش می رسید . فشارهای فوق العاده و دور از باور برای ضبط فیلم اعترافات ساختگي و انكار حقايق ، تا به اين وسيله حبس و اعدام شاگردان منتفي شود. خونریزی ها از ناحیه گوش و بینی ، ادرار خونی ، تزریقات مشکوک ، تهوع های رو به ازدیاد و استفراغ خونی، جزئي از گزارش هاي هر روزه اي بود كه از طريق برخي از زندانيان امنيتي به بيرون از زندان راه مي يافت. همچنين در اين خبرها آمده بود كه برخي از عالي ترين مقامات مذهبي خواستار ضبط فيلم و صدا از استاد شده اند و ماموران اداره ضد اديان نيز در احضار شاگردان استاد بر اين موضوع صحه مي گذاشتند. مقارن با اين اخبار در بیرون از زندان اوین بدترین و بی سابقه ترین تبلیغات منفی و ناجوانمردانه ترین روشهای تخریب شخصیت و ترور روانی از طرف ادارۀ ادیان شدت گرفته بود. اقدام همزمان از طریق سایتهای اینترنتی ،وبلاگها و مطبوعات. محدودۀ تخریب دیگر فقط شامل استاد نبود .انواع دروغ ها و تهمت ها در قالب مسائل شخصی ، خصوصی و خانوادگي به استاد و بعضی از شاگردان و همسر وی روز به روز بيشتر مي شد . انواع مسائل بسيار خصوصي، شخصي و خانوادگي افراد، طي احضار آنان به اداره ضد اديان، طرح مي شد. به احضارشدگان اطلاعات متناقض و شتابزده اي داده مي شد . مأموران احضاركننده خبر از حكم اعدام به دليل داشتن اعتقادات غيراسلامي دادند . در جلسات احضار انواع نسبتهاي دروغ به استاد داده مي شد و از احضارشدگان درخواست مي شد تا اين مطالب را در سطح پيروان و در سطح جامعه مطرح كنند . آنها مي گفتند كه حتي در صورت آزادي موقت ، حكومت به استاد اجازۀ سخنراني نمي دهد . او نبايد بنويسد و يا با مردم حرف بزند ، حق ارتباط داشتن با شاگردانش را ندارد و حق خروج از كشور را هم نخواهد داشت . به تدريج تهديد بر افشاي مسائل خانوادگي افراد، و يا تهديد به دستگيري و زندان، بعنوان اهرمي براي فشار آوردن به شاگردان استاد جهت اعتراف سازي و سندسازي در راستاي محكوم كردن ايليا به امري عادي تبديل شد. انگار قرار بود تهاجم از حیطه افراد به ترور شخصیتی خانواده ها هم سرایت کند غافل از آنکه پاسخ هر سلام، علیک است.
ترور شخصیت استاد از طریق جاعلانه ترین و حقه بازانه ترین بولتن های ويژه برای برخی از مقامات که مخالف این برخورد بودند ، آخرين درها (نمايندگان مجلس، مقامات عالي قوه قضائيه و...) را نیز بروی شاگردان و پیروان استاد بست . اداره ضد اديان طي يك اطلاع رساني شتابزده و ناشي از وحشتِ آشكار شدن حقايق و بر ملا شدن خطاها و جرايم ماموران خود، از بعضي از مسئولين خواست با شاگردان استاد ملاقات نكنند. البته پيش از زندان و در زمان آزادی هم ، ملاقات با استاد گناهی بسیار بزرگتر شمرده می شد چون ممکن بود حتی افراد شاخص در سحر کلام و قدرت فهم و شعور او قرار گیرند. در محافل مختلف امنیتی و فر هنگي استاد ایلیا«میم» بر اثر تبليغات و تزريقات اداره ضد اديان بعنوان خطرناک ترین و جنجالی ترین پدیدۀ اجتماعی معرفي می شد؛ كسي كه به هر قيمتي بايد بي اعتبار و بي آبرو شود تا نفوذ و جذابيت خود را براي مردم و جوانان از دست دهد. آنطوركه بعضي از مسئولين گفتند، استاد فردي بسيار خطرناك براي اسلام و نظام اسلامي معرفي شده بود با تهمتهاي عجيب و متعدد.
احضار شاگردان به اداره ضد اديان شدت گرفت . در این احضارها (که در موقع لزوم گزارشات مکتوب آن منتشر خواهد شد) تلاش می شد که با استفاده از انواع روش های شستشوی مغزی ،جنگ روانی و ترور شخصیتی ،ارتباط و علاقۀ افراد نسبت به استاد قطع شود و چهره ای دروغین و جعلی از ایشان ارائه گردد . در همین زمان، حرکت دیگری در میان برخی از پیروان استاد شروع شد . حرکتی بامحور واکنش آینه ای به اداره ضد اديان، به این ترتیب که هر کاری که با ما بکنید همان کار را با شما انجام می دهیم . مقابله به مثل با منافقان و ظالمان. بنابراین حرکتی در دفاع و حمایت همه جانبه از استاد ایلیا «میم» آغازشد که روز به روز در حال افزایش است . و نوشتن این متن کوتاه خود یکی از قدم های روشنگرانه و افشاگرانه بر علیه منافقان مسلمان نما و القاعدۀ فرهنگی است که بر عرصه های بسياري از اندیشه و معنویت و فرهنگ سرزمین ما چنگ انداخته است .
از چند ماه پيش اخباري از بخش ويژه 209 به گوش مي رسد كه استاد تحت انواعي از فشارها و شكنجه هاي جديد قرار دارد تا آنطور كه گفته شده، به درخواست جمعي از عالي ترين مقامات مذهبي فيلمي از استاد تهيه شود كه ايشان در آن به محكوم كردن خود بپردازد. ظاهراً اين خود محكوم سازي بعنوان يكي از شرايط عدم برخورد شديد اداره ضد اديان با پيروان و شاگردان استاد و جلوگيري از حبس سنگين و اعدام بعضي از نزديكان ايشان ذكر شده است. تاكنون گزارش تائيد شده اي از اجراي قطعي چنين طرح جنايتكارانه و ضد بشري به دست ما نرسيده است اما به دليل انطباق آن با عملكرد بي رحم ترين و ضد انساني ترين پلیس مخفی های تاريخ يعني گشتاپو و در زمان امروز، شباهت آن به عملكرد تروريست هاي القاعده در عراق كه هنر آنها در سر بريدن و شكنجه در جلوي دوربين است و مهم تر از همه اينكه چنين طرح هايي به نام اسلام و قرآن و حكومت اسلامي انجام مي شود، در صورت تائيد اين گزارش كه مي تواند براي همه جهان تكان دهنده باشد، پيروان استاد انصراف خود را از هم ديني با القاعده فرهنگي و تفتيش گران اداره ضد اديان رسماً و آشكارا اعلام خواهند كرد. در صورت ظلم و ستم و خفقان بيشتر و بسته شدن همۀ راهها ، ما مرگ را بر زندگي ذلت بار ترجيح داده و در اعتراض به اين ظلم و ستم جنون آميز...
در تاريخ 11/6/86 قطعاتي از يك فيلم ساختگي به همراه اصل فيلم، بعنوان حركتي افشاگرانه، از طرف يكي از دست اندكاران تهیه اين فيلم به بيرون از محفل اداره ضد اديان راه پيدا كرد که با واکنش متقابل بعضی از شاگردان روبرو بود . آنها نیز همین کار را با بعضی از افراد مورد احترام اداره ضد اديان انجام دادند (كه ذره اي منتشر شد و خروار آن هرگز انتشار نيافت) و به همین دلیل این موج عملیات جعل و مونتاژ هم عقیم ماند . در فیلم مونتاژ شده توسط اداره ضد اديان، ایلیا می گوید «من قصد تصرف حکومت و تصاحب نظام اسلامی را داشته ام...» بعد فیلم قطع می شود و جمله ای دیگر . در حالیکه اصل این فیلم در دسترس اعضاء مرکزی ال یاسین قرار دارد که در صورت لزوم در سطح شبكه هاي ماهواره اي پخش می شود . جملۀ کامل در فیلم اصلی اینطور است :« شما از من می خواهید که بگویم من قصد تصرف حکومت و تصاحب نظام اسلامی را داشته ام . نیت من ... » جمله «شما از من مي خواهيد كه بگويم» حذف شده و فقط قسمت دوم آن آمده است بنابراين نقل قول به اصل قول تبديل شده.
بعد از اطلاع اداره ادیان از وجود اصل این فیلم در خارج از زندان، بکارگیری حقۀ مونتاژ نیز که بسیار پیشرفته تر از محصول کار اراذل و اوباش تهیه شده بود ، موقتاً متوقف شد .
در حال حاضر نزدیک به چهل اثر از استاد رام الله که برگردان سخنرانی های اوست توقیف شده است . تنها اثر منتشر شده مربوط به سخنرانی های 23 سالگی (مربوط به یازده سال پیش ) استاد می باشد (به زودي ديگر آثار استاد نيز منتشر خواهد شد). در کنار این آثار ،بیش از دويست پروژه تحقیقاتی که مستقیماً يا با واسطه توسط ایلیا «میم» برنامه ریزی و راهبرد شده است نیز در توقیف قصابان اندیشه و فرهنگ و معنویت قرار دارد .
نویسندگان ،سخنرانان ،محققان و مدرسانی که همگی مستقیم یا غیرمستقیم توسط استاد آموزش دیده اند ،عملاً قادر به بروز توانمندی ها و قابلیتهای خویش نيستند زيرا اجازه برگزاري هيچ گونه جلسه اي به آنها داده نمي شود. صرفا‌ً به جرم‌آنكه اين سخنرانان و مدرسان توسط استاد يا زير نظر ايشان آموزش ديده اند و به هر شكل منتسب به او مي باشند.
ماموران و مسئولان اداره ضد اديان مدتهاست كه عدم مراجعه و مكاتبه با مسئولين و مراكز داخلي و خارجي را شرط آزادي فوري استاد ايليا «ميم» و بسته شدن كامل پرونده امنيتي وي اعلام كرده اند. علي رغم اين درخواست موذيانه و مشكوك، امروز ما، جمعيت ال ياسين، بزرگترين جمعيت فرهنگي و معنوي ايران، خواسته مان از كليه اين مراجع، آن است كه به ظلم ها، بي عدالتي ها، دروغ ها،‌ جعل ها، به تفتيش عقايد و اسارت معلم محبوب ما پايان دهند.

جمعي از شاگردان و دوستداران استاد ايليا «ميم» رام الله
[1] استاد ايليا «ميم» رام الله در مناطق مختلف و براي طيف هاي مختلفي كه ايشان را مي شناسند داراي اسامي متعدد بوده اند. پيمان فتاحي، محمد مسيح موسوي، كورش آريانژاد، ايلياهو هناوي، داود عبد الحي از جمله اين اسامي است. طي سالهاي گذشته استاد به اسم ايليا «ميم» در سطح جامعه و در ميان پيروان خود شناخته شده اند و به همين نام نيز از ايشان ياد مي شود.
[2] آيه 45 سوره ابراهيم

(اینجانظر بدهید)