انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

منصور اسانلو با خانواده و اعضایی هیت مدیره در بیمارستان لبافی دیدار کرد

امروز صبح منصور اسانلو با خانواده و اعضایی هیت مدیره در بیمارستان لبافی نژاد در حین معالجاتش ملاقاتی داشت و در این مدت کوتاه ضمن تاکید بر برگذاریی هرچه بهتر مراسم اول ماه می از طرف اعضایی شرکت واحد و حضور مستقلشان در تمام مراسمی که برگذار میشود گفت " سندیکای واحد با برافراشتن پرچمهای خودشان مبنی برتشکل مسقل حق مسلم ماست، زندگی شایسته حق مسلم ماست را خواستار شد

(اینجانظر بدهید)