انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به کمپین دفاع از" شیث امانی" بپیوندید!

به کمپین دفاع از" شیث امانی" بپیوندید!کارگران!زنان ومردان آزادیخواه دانشجویان ودانش آموزان به کمپین دفاع از شیث امانی بپیوندید! شیث امانی کارگرمعترض، نماینده کارگران کارخانه نساجی کردستان، عضوکمیته اعتصاب وتحصن جمعی کارگران نساجی درسالهای 72- 73 . از بنیان گذاران اتحادیه سراسری کارگران اخراجی وبیکار. عضوکمیته برگزار کننده اول مه درسال 86 وسخنگوی کارگران درمراسم اول مه سنندج . توسط دولت سرمایه داران محاکمه وهم اکنون درزندان بسرمی برد.خانواده این کارگر دربدترین شرایط مالی ومعیشتی بسر می برند. زندانی کردن شیث امانی درآستانه اول ماه مه به معنای سرکوب طبقه کارگر وایجاد فضای رعب وحشت درصفوف کارگران معترض است. به این تهاجم اشکار به طبقه کارگر ایران به رهبران عملی جنبش اعتراضی کارگران اعتراض کنیم. ما همه شما را به حمایت از کمپین دفاع از شیث امانی فرامیخوانیم. درمحل کاروزندگی خود طومار اعتراضی جمع آوری کنید، به نهادهای بین المللی و اتحادیه های کارگری برای جلب حمایت نامه بنویسید. هرجا ممکن است تظاهرات وتجمع سازمان دهید. آزادی شیث امانی را خواستار شوید وقدرت اعتراضی واتحاد طبقه خویش را به نمایش بگذارید. تلاش صمیمانه شما دراین کمپین گامی است درجهت تقویت مبارزه جنبش طبقه کارگر درایران ازاین تلاش دریغ نکنید ! فعالیت این کمپین درمقیاس داخلی وبین المللی علنی می باشد. درصورت تمایل اسامی حمایت کننده گان در سایت کمپین درج می شود. ضمناکسانی که می توانند اطلاعیه ها و نامه های کمپین را به زبانهای مختلف دنیا ترجمه کنند به همکاری می طلبیم . http://shisamani.blogfa.com/جهت حمایت از کمپین با آدرس مایل kd.shisamani@yahoo.com تماس بگیرید تا در اسرع وقت نامتان به لیست حمایت کنندگان افزوده شود! ( در بخش نظرات وبلاگ نیز میتوانید حمایتتان را اعلام کنید ) لیست حمایت کنندگان 1- رحمت احمدی 2- خالد سلیمی 3- ثریا محمدی نژاد4- جمیل محمدی کانی سواران 5- اسد امانی6- ابراهیم اورامی 7- اسد اورامی8- جاهد کریمی9- صبری شیخ احمدی10- شراره خضری11- جهانگیر محمدی12- بیات تیراندری13- خبات تیراندری14- وریا زمانی15- جمال توکلی16- جمال محمدی17- رئوف کریمی 18- حبیب رشنشی19- نرمین اردلان20- کاوه کریمی زاده 21- مجید زمانی22- منصور زمانی23- صدیق احمدی نوره 24- یدالله رفیعی 25- شایسته خدامرادی26- شبنم خدا مرادی27- یاسین بهرامی نژاد28- ولی کلکانی29- مکائیل شریفی30- نایفه جعفری31- سارا کرمی32- بهار کرمی33- انور کرمی34- هوشنگ رنجبر گلین35- کامران ویسی36- محمد رحیمی ملکشا37- کاروان گویلی38- امین گویلی39- نادر گویلی کیلانه40- بهار نادری 41- ساعد سعیدی 42- دیبا علیخانی فعال دفاع از حقوق زنان43- جمیله احمدی 44- فرشاد عزیزی45- فرهاد عزیزی ۴۶- آزاد زمانی فعال دفاع از حقوق کودکان ۴۷ - پوریا صدری مسئول سایت ایران تلگراف۴۸ - نیلوفر شهبازی مسئول سایت اکتبر۴۹ - حسین احمدی نیا ۵۰ - رویا رهبر۵۱ - مجید تمجیدی ۵۲ - کیان آذر ۵۳ - مظفر فلاحی کارگر بخش تاسیسات و عضو اتحادیه متال در سوئد۵۴ - امیر خان۵۵ - مزدک طوسی نژاد فعال دانشجویی۵۶ - وحید ولی زاده نویسنده و مترجم۵۷ - هومن کاظمیان فعال دانشجویی۵۸ - کیوان کتابی

(اینجانظر بدهید)