انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دکتر حاجی مشهدی وکالت پرونده ی عابد و دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را پذیرفت ( کمپین دفاع از عابد توانچه )


جناب آقای رمضان حاجی مشهدی یکی از وکلای برجسته ی پایه یک دادگستری که سابقه وکالت پرونده های مهمی از جمله پرونده ی احمد شاملو _ شاعر بزرگ آزادی _ دکتر ناصر زرافشان _ وکیل پرونده ی قربانیان قتلهای زنجیره ای _ و تعدادی از متهمان کنفرانس برلین _ از قبیل خلیل رستم خانی و منیره (منیرو) روانی پور _ ، پرونده ی نظر سنجی و نیز پرونده ی تعدادی از نشریات از جمله آدینه ، زاگرس ، همبستگی ، مردم سالاری ، سلیم و ... را برعهده داشته است ضمن قبول وکالت بهروز کریمی زاده _ لیدر دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب _ برای قبول وکالت همه ی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام آمادگی کردند.پیگیری پرونده ی فعالان دانشجویی چپ با امضای وکالت نامه و درج وکالت نامه در پرودنده به زودی وارد مرحله ی اجرایی خود خواهد شد.لازم به ذکر است فعالین دانشجویی چپ با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور ، راه اندازی اعتراضات دانشجویی و ... روبرو هستند.
در تاریخ 7/2/87رمضان حاجی مشهدی وکیل پایه یک دادگستری که قبلا وکالت بعضی از متهمین کنفرانس برلین و چرونده نظر سنجی و مطبوعاتی از قبیل مجله ی آدینه ، روزنامه ی همبستگی ، مردمسالاری ، زاگرس و وکالت احمد شاملو _شاعر بزرگ آزادی خواه _ و عده ای از نمایندگان مجلس ششم را به عهده داشتند با مراجعه به شعبه دوم امنیت بازپرسی داسرای انقلاب اسلامی تهران وکالت بهروز کریمی زاده لیدر دانشجویان چپ رادیکال را پذیرفته است و وکالت وی مورد پذیرش بارپرسی مربوطه قرار گرفته است و مقرر گردیده است که جهت رسیدگی و برگزاری دادگاه و تمام مسایل حقوقی مرتبط مراتب به ایشان و موکل وی اعلام گردد.بهروز کریمی زاده متهم به رهبری بزرگترین گروه فعالان دانشجویی چپ _ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب _ و ساماندهی اعتراضات دانشجویی متعدد دانشجویایی و اقدام علیه امنیت کشور می باشد. همچنین دکتر رمضان حاجی مشهدی ضمن قبول وکالت عابد توانچه و مجید اشرف نژاد و امضای برگه ی وکالت فعالیت خود را برای ثبت وکالت نامه در پرونده آغاز کرد. ناصر زرافشان نیز برای قبول وکالت پرونده ی عابد توانچه اعلام آمادگی کرده و با ثبت وکالت در پرونده ، لایحه ی دفاعیه خود را به زودی تحویل دادگاه تجدید نظر خواهد داد.
با تشکر
کمپین حمایت از عابد توانچه
نسخه فارسی کمپین :
sostavanche@gamil.com
http://sostavanche.blogfa.com/
نسخه انگلیسی کمپین :
http://sostavancheh.blogfa.com
tavancheh.sos@gmail.com
لیست حامیان کمپین دفاع از عابد توانچه
http://sostavanche.blogfa.com

(اینجانظر بدهید)