انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان دعوت به حمایت برای جلوگیری از اجرای حکم حبس تعزیری عابد توانچه


فراخوان دعوت به حمایت برای جلوگیری از اجرای حکم حبس تعزیری عابد توانچه

زندان پاسخ هیچ اندیشه ای نیست !
سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت را در حالی آغاز کردیم ٬ که امید به برقراری شرایطی مطلوب برای فعالیت همه ی گروه ها و اشخاص در عرصه های اجتماعی ٬ سیاسی ٬ زنان و کارگران در ایران داشتیم . افسوس که از همان ابتدای سال دریافتیم این سال نیز سالی سخت برای فعالین در همه ی زمینه ها خواهد بود . دستگیری خدیجه مقدم از فعالین زنان و احضار گروهی دانشجویان دانشگاه های مختلف ٬ بی خبری از وضعیت نامعلوم پیمان پیران ٬ علی کانتوری ٬ فرهاد حاجی میرزایی فعالین چپ و ادامه ی نگهداری غیر قانونی احمد قصابان ٬ مجید توکلی و احسان منصوری سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و در پایان ٬ تأیید احکام آنان ٬ شواهدی بر این مدعاست و امروز نیز صدور حکم دور از انتظار عابد توانچه مبنی بر تحمل هشت ماه حبس تعزیری از سوی او ٬ ما را بر آن داشت تا با کار گروهی و حمایت از این فعال سیاسی از اجرای حکم وی جلوگیری کنیم . در این راه دست همه ی دوستداران بشریت ٬ آزادی خواهان و برابری طلبان را سخت می فشاریم و باور داریم که اگر زنجیر وار و پشت به پشت هم در مقابل این حکم ایستادگی نکنیم ٬ رسالت بشردوستانه ی خود را فراموش کرده ایم . اینک هنگامه ی پشتیبانی از عابد توانچه است . با فرستادن ای ـ میل و اعلام حمایت خود ٬ ما را یاری کنید .

حامیان همبستگی برای لغو حکم حبس تعزیری عابد توانچه
با تقدیر از همه حامیان و همه ی کسانی که دغدغه ی آزادی ٬ برابری و برخورداری یک انسان از حق زندگی آزاد را دارند ٬ اعلام می کنیم که حمایت ها از عابد توانچه بی وقفه ادامه دارد و تا لغو حکم حبس تعزیری عابد توانچه دست از تلاش بر نخواهیم داشت . شایان توجه این که هم اکنون تعداد بیست و هشت امضا به دلیل پرونده ی باز قضایی و فشار امنیتی بر روی امضا کنندگان در حال حاضر منتشر نخواهد شد و تنها به گروه های حقوق بشری ذی ربط ارائه می گردد ...
با تشکر
کمپین حمایت از عابد توانچه
***

(اینجانظر بدهید)