انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

شیث امانی در آستانه اول ماه مه بازداشت و روانه زندان شد

بنا به خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ظهر امروز مورخه 4/2/87 شیث امانی"رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" که جهت جابجایی سند وثیقه خود به دادگاه مراجعه کرده بود همانجا بازداشت و روانه زندان شد بر اساس این خبر دادگاه تجدید نظر استان کردستان احکام زندان و جریمه شیث امانی و صدیق کریمی را به 6 ماه زندان تقلیل داده و آنرا جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع داده است.
- اتحادیه آزاد کارگران ایران 4/2/1387
اتحاديه آزاد كارگران ایران - 4 ارديبهشت 1387
www.ettehade.net k.ekhraji@gmail.com

(اینجانظر بدهید)