انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

شش ماه حبس و ده ضربه شلاق به جرم اخلال در نظم عمومی


شش ماه حبس و ده ضربه شلاق به جرم اخلال در نظم عمومی
حکم دادگاه نسرین افضلی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان ، صبح امروز ابلاغ شد.
پس از دستگیری موکلم که در تاریخ 13 اسفند 1385 توسط پلیس امنیت تهران، صورت پذیرفت پرونده ای علیه ایشان در معاونت امنيت دادسرای انقلاب تشکیل و اتهامات اجتماع غیرقانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس به وی تفهیم شد و در نهایت معاونت امنیت دادسراي تهران مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نمودند .
پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه 13 دادگاه انقلاب ارجاع گردید. در تاریخ 22 اسفند 1386 جلسه محاکمه – البته در روندی غیر قانونی و بدون حضور معاون دادستان – تشکیل و موکلم نسبت به اتهامات مندرج در کیفرخواست از خود دفاع نمود که دادگاه ایشان را نسبت به اتهام اخلال در نظم عمومی مستند به ماده 618 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم کرد که مجازاتهای یاد شده به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق گردید.
صدور این حکم در حالی است که هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی برای انتساب اتهامات وارده به موکلم وجود نداشته و از طرفی ایشان درباره اتهامات اجتماع غیرقانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور بی گناه شناخته شده است.از طرفی موکلم به عنوان روزنامه نگار در جلوی دادگاه حاضر شده بود تا در جریان رسیدگی به محاکمه 5 نفر از زنان شرکت کننده در تجمع میدان هفت تیر قرار بگیرد.
نسرین افضلی ،در تاریخ 13 اسفند 1385 به دنبال حضور مقابل دادگاه انقلاب به همراه سی و دو نفر دیگر دستگیر شده و به مدت سه روز در بند 209 زندان اوین و یک روز در بند عمومی زندان زنان در بازداشت به سر برده و سپس با قرار کفالت آزاد شده بود.
چون حكم صادر شده برخلاف قانون و ناعادلانه مي باشد در مهلت مقرر قانوني اعتراض مي نمايم.
محمد مصطفايي وكيل مدافع نسرين افضلي

(اینجانظر بدهید)