انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دفاع دادستان کل رژیم از اعدام و مجازاتهای غیرانسانی


در نظام قضايي اسلام از مجازات‌هاي بازدارنده اي استفاده مي شود که مجرم را از ارتکاب جرم نيز مي ترساند اما فرهنگ و نظام حقوقي غرب مي‌گويد مجرم بايد زندان برود که اين نتيجه اش فاسدتر شدن است.
آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي برنا در مورد تناقضاتي که در قوانين حقوقي جمهوری اسلامی و قوانين کشورهاي غربي که قانون کشور دربرخي موارد از آن ها پيروي کرده است اظهار داشت: متاسفانه بدليل تبيين نشدن بسياري از بخش هاي نظام‌قضايي اسلام و اشكالات زيادي توسط كارشناسان مسايل اسلامي، نظام‌قضايي اسلام و قوانين كيفري آن را رها كرده‌ايم و به سراغ قوانين كيفري و نظام‌هاي كيفري غربي رفته‌ايم و از نظام قضايي سوئد، اتريش و فرانسه وام گرفته‌ايم اما به اين نتيجه رسيديم كه اين نظام، نظام كارآمدي نيست، بلكه گاهي نظام فاسدپروري است.
وي افزود: مشخص است كه وقتي ما روح و جوهره اسلام را در سياست‌هاي قضايي و كيفري‌ اعمال نمي‌كنيم، مردم هم رضايت ندارند، در حاليكه رضايتمندي مردم هم يكي از اهداف نظام قضايي اسلام است.
دري نجف آبادي تاکيد کرد: اين باعث شده تا مجازات‌هاي ما بازدارنده نباشد و خاصيتش را از دست بدهد.
وي با ذکر نام زندان به عنوان نمونه، گفت: مجرم را زنداني مي‌كنيم، از زندان بيرون مي‌آيد و دوباره دست به جرم و جنايت مي‌زند و متاسفانه در زندان تجربه جرم كسب مي‌كند اما اين با اسلام سازگار نيست.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم احكام اسلامي را اجرا كنيم، غربي‌ها فريادشان بلند مي‌شود كه حقوق بشر در خطر است. آنها مي‌گويند مجرم برود زندان كه فاسدتر بشود، اما ده تا شلاق به او نزن كه بازدارنده باشد اما نظام قضايي اسلام، نظامي است كه مبنايش بر بازدارندگي است و مي‌خواهد جرم تكرار نشود، مي‌خواهد مجرم اصلاح شود.
http://www.iranpressnews.com/source/038992.htm

(اینجانظر بدهید)