انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه : بازداشت فعالین مدنی در اشنویه

طبق گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران سه نفر از فعالین اجتماعی اشنویه به نامهای نسرین محمودی آذرو حمید اطهاری از اعضای هیات مدیره و دبیر کمیته ی زنان انجمن دوستداران محیط زیست اشنویه و آرام ابراهیم خاص به اتهام تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگربازداشت و روانه زندان شدند .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران
دوازدهم اردیبهشت

(اینجانظر بدهید)