انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

احتمال اعدام بهنود شجاعي در روز 22 خرداد و سعيد جزي در روز 5 تير

نامه اي از وکيل نوجوانان محکوم به اعدامسعيد جزي و بهنود شجاعي دو نوجواني هستند که در سن 17 سالگي به اتهام قتل عمد دستگيرو محکوم به قصاص نفس شده اند که احتمال اجراي حکم آنها در روزهاي ياد شده وجود دارد. شنيده شده که داديار اجراي احکام دادسراي امور جنايي تهران آقاي حشمت الله جابري زمان اجراي حکم را مقرر نموده ولي برخلاف بند ح ماده 7 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص ، رجم و اعدام و شلاق مصوب سال 1382 که مرجع قضايي مجري حکم را مکلف نموده، حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به وکيل محکوم عليه ابلاغ نمايد تاکنون زمان مقرر به اينجانب ابلاغ نشده است. بديهي است اجراي احکام اعدام در صورت عدم ابلاغ به وکيل محکوم عليه برخلاف مقررات مي باشد.
محمد مصطفايي وکيل بهنود شجاعي و سعيد جزي

(اینجانظر بدهید)