انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

جان دو زندانی سیاسی بر اثر اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج در خطر است

بر اساس گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندگی دو زندانی سیاسی که در زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب غذا زده اند با خطر جدی روبروست.
دکتر "مصطفی علوی" از 45 روز قبل در اعتراض به عدم درمان بیماریهایش و همچنین شرایط غیر انسانی دست به اعتصاب غذا زده و در وضعیت وخیم جسمی به سر می برد.
"ارژنگ داوودی" دیگر زندانی سیاسی نیز بیش از 38 روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و وضعیت جسمی وی نیز وخیم است.
همزمان نیز مسئولین زندان گوهردشت فشارهای شدیدی را به زندانیان سیاسی این زندان وارد آورده و گفته می شود که مدتی است اجازه ملاقات به زندانیان سیاسی داده نمی شود.

(اینجانظر بدهید)