انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

جان دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا در معرض خطر جدی

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از زندان قرون وسطائی گوهرداشت کرج، زندانیان سیاسی در بندهای مختلف این زندان تحت شرایط غیر انسانی و طاقت فرسای قرار دارند.در حال حاضر 2 زندانی سیاسی در بند 4 و 6 این زندان در اعتصاب غذای طولانی بسر می برندو جان آنها در معرض خطر جدی قرار دارد و یک زندانی سیاسی دیگر چندین هفته است که در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه قرار دارد. سایر زندانیان در بندهای مختلف با سرکوبهای وحشیانه با طرق مختلف مواجه هستند.
دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی 45 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.آقای علوی در اعتراض به عدم درمان و شرایط غیر انسانی وادار به اعتصاب غذا شده است. او در روزهای اخیر دچار خونریزی معده شده است و شرایط جسمی اش وخیم می باشد و در معرض خطر جدی قرار دارد. روز دوشنبه 13 خرداد ماه علیرغم شرایط وخیم جسمی به دستور فردی بنام میثم از بازجویان وزارت اطلاعات که بازجوی ایشان است به شعبه 2 امنیت که رئیس آن فردی بنام موسوی برده شد. هنگام انتقال به دادگاه انقلاب بدستور حاج کاظم رئیس زندان و علی محمدی معاون زندان برای تحقیر کردنش به او پابند و دست بند زدند .آقای علوی بخاطر بیماریهای متعدد و اعتصاب غذای طولانی به سختی قادر به نشستن بود.بازجو میثم ، موسوی رئیس شعبه 2 امنیت و ضرغامی معاون وی با رفتاری تهدید آمیز و غیر انسانی با او برخورد می کردند.آنها او را تهدید کردند که بعد از تعطیلات اقداماتی شدیدتری را علیه او بکار خواهند برد. و حضور بازجو میثم در دادگاه انقلاب حاکی از فشارهای بیشتر علیه اوست.
مهندس ارژنک داودی 48 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد. آقای داودی در اعتراض به موارد زیرواداربه اعتصاب غذا شده است. اعلام کتبی حکم به خود و وکلایش/ مصادره غیر قانونی اموال ایشان/ عدم درمان/و پایان دادن به فشارها و رفتار غیر انسانی.آقای ارژنک داودی روز دوشنبه به حفاظت واطلاعات زندان برده شد و توسط نوید خدیوی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان او را مورد تهدید و اذیت و ازار قرار داد. خدیوی آقای داودی را تهدید کرده است که در صورت پایان ندادن به اعتصاب غذا او را به نقطه نامعلومی منتقل خواهد کرد. از روز دوشنبه ارتباط او با خانواده اش قطع گردیده، خانواده آقای داودی یکی از دلایل قطع شدن ارتباطش با خانواده وخیم شدن وضعیت جسمی او می دانند . آنها از روز گذشته تا به حال در شرایطی سخت و نگرانی فزاینده ای بسر می برند.
آقای بهروز جاوید طهرانی تنها زندانی بازمانده از قیام دانشجویان در 18 تبر 1378 چنین هفته است که به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهرداشت منتقل گردیده است. هم بندیانش او را در تاریخ 2 خرداد ماه در بهداری زندان و در حالی که 2 پاسدار زیر بغالش را گرفته بودند و در اثر شکنجه چهره و گردن او بشدت زخمی شده بود و خون از زخمهایش جاری بود دیده بودند. اقدامات فوق به دستور فردی بنام سعید شیخان از سر بازجویان وزارت اطلاعات و با هماهنگی با حسن زارع دهنوی صورت گرفته واجرا کنندگان دستورات فوق( انتقال به سلول انفرادی شکنجه های وحشیانه) توسط حاج کاظم رئیس زندان علی محمدی معاون زندان ، خدیوی رئیس حفاظت واطلاعات زندان و محمود مغنیان رئیس بند هستند.
از طرفی دیگر چند ماه است که ملاقاتهای حضوری زندانیان سیاسی بند 4 زندان گوهرداشت توسط حاج کاظم رئیس زندان و آخریان رئیس بند قطع گردیده است. و وسائل مورد نیاز زندانیان سیاسی که توسط خانواده های آنها با هزینه های زیاد تامین می شود یا تحویل گرفته نمی شود و یا از خانواده ها گرفته می شود ولی به زندانی تحویل داده نمی شود. وسائلی که اخیران مادره سالخورده آقای منصور رادپور برای او آورده بودند از تحویل گرفتن آنها خوداری کردند و وسائل مورد نیاز آقایان اصغر و حمید بنازاده را توسط زندانبانان تحویل گرفته شد ولی از تحویل این وسائی به آنها خوداری می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به جان 2 زندانی در حال اعتصاب و یک زندانی که تحت شکنجه در سلولهای انفرادی است هشدار میدهد جان آنها در معرض خطر جدی است و از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانیان است. تا به حال چندین زندانی به طرق مختلف در زندانهای ایران به قتل رسیده اند.
15 خرداد 1387 برابر با 4 ژون 2008
به سازمانهای زیر ارسال گردید:کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربورکمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)