انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تداوم حمایتهای گسترده مردمی در شهرهای مختلف ایران از "فرزاد کمانگر"

بیش از 2 هزار نفر از مردم شهرهای مختلف ایران با امضای طوماری خطاب به دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی، نسبت به صدور حکم غیر انسانی اعدام برای "فرزاد کمانگر" اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری وی شده اند.
در این طومار که به امضای جمعهای از مردم شهرهای شیراز، بندرعباس، سنندج، کامیاران و اهواز رسیده، آمده است: ما امضاء کنندگان بدینوسیله حمایت بیدریغ خود را از آزادی معلم دلسوز و دربند "فرزاد کمانگر" اعلام مینمائیم و خواستار بازنگری حکم نامبرده فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی و آزادی بی قید و شرط او میباشیم. امید است حمایت گسترده مردمی که فارغ از هرگونه مرزبندی سیاسی و تنها بر اساس اصول انسانی صورت میگیرد سندی بر محبوبیت و مشروعیت "فرزاد کمانگر" به عنوان مدافع بیدریغ حقوق انسانها باشد.

(اینجانظر بدهید)