انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی موقت فعال سیاسی اهل دهگلان
"حبیب طهماسبی"، از فعالان سیاسی و مدنی شهر دهگلان پس از 7 ماه بازداشت به صورت موقت از زندان آزاد شده است.
"حبیب طهماسبی"، که به اتهام برگزاری مراسم روز جهانی صلح در آبان ماه سال 86 بازداشت شده و به زندان همدان انتقال یافته بود، تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته و چند روز قبل از آزادیش دست به اعتصاب غذا زده بود.

(اینجانظر بدهید)