انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به "منصور اسانلو" اجازه امضای وکالت نامه داده نمی شود

"پرویز خورشید"، یکی از وکلای مدافع "منصور اسانلو" رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در گفتگو با رادیو "فردا" در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش، گفت: من و آقای دکتر "مولایی"، به اتفاق، وکیل آقای اسانلو هستیم، ولی رأی صادره و رأی تجدید نظر به من ابلاغ نشده است و من در لایحه تجدید نظر او نقشی نداشتم، زیرا دادنامه را ندیدم. در حالی که طبق قانون، باید رأی دادگاه به وکیل ابلاغ شود. مورد دوم این که آقای اسانلو در زندان به سر می برد و از ملاقات با وکیل خود محروم است.
"پرویز خورشید"، همچنین گفت: من و دکتر مولایی تصمیم داریم موارد نقض پرونده را به مقامات بالای قضایی توضیح دهیم و استدلال قانونی کنیم. برای این کار لازم است به زندان برویم و از آقای "اسانلو" وکالت نامه جدید بگیریم، اما هنوز موفق نشده ایم که او را در زندان ملاقات کنیم.
"منصور اسانلو" که تیرماه سال گذشته بازداشت شد، به اقدام علیه امنیت ملی متهم و به 5 سال زندان محکوم شده است.

(اینجانظر بدهید)