انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

خودکشی دختر نوجوان کارگر بر اثر اذیت و آزار کارفرما در یکی ار کوره های آجرپزی همدان


دختر نوجوانی اهل مهاباد با نام "گلاویژ سلطان نیا" که همراه با خانواده اش در یکی از کوره های آجرپزی همدان مشغول کار بود، بر اثر اذیت و آزار کارفرما دست به خودسوزی زده است.
"گلاویژ سلطان نیا" که در یک کارگاه آجر پزی در شهر همدان مشغول کار بود، زمانی که پدرش برای امور شخصی به مهاباد بازمی گردد به همراه خواهرش در کارگاه به کار ادامه می دهد، اما از سوی صاحب کارگاه با نام"ابراهیم الیاسی" مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
سرانجام "گلاویژ سلطان نیا " بر اثر فشارهای روحی ناشی از اذیت و آزار کارفرما، دست به خودسوزی زده و پس از 18 ساعت در بیمارستان جانش را از دست می دهد.

(اینجانظر بدهید)