انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

رفتارهای غیر انسانی با زندانیان در زندان اصفهان

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از زندان دستگرد اصفهان ، فشارها و اذیت وآذارها بر زندانیان رو به افزایش گذشته است. روز یکشنبه پنج خرداد ماه 2 تن از زندانیان به نامهای علی مولائی 16 ساله و از سن 12 سالگی در این زندان بسر می برد و آقای مجید گل پایی 21 ساله از بند و از کنار دوستانشان برای تحت فشار قرار دادن آنها به بند قرنطینه (بازداشتگاه) منتقل کردند. در این بند به وفور مواد مخدر وجود دارد و تقریبا روزانه 200 الی 300 نفر وارد و خارج می شوند. نوجوانان و جوانان در این بند هیچگونه امنیتی ندارند و توسط زندانبانان برای در هم شکست آنها علاوه بر ضرب و شتم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند که این شیوه به دستور بابائی رئیس زندان و حسینیان رئیس بند می باشد.یکی از زندانیان در اعتراض به این گونه اعمال پلید و غیر انسانی به رئیس زندان بابائی شکایت کرده بود که او در جواب این زندانی چنین می گویید: این کار خیلی عادی است.هم بندیان این 2 زندانی در اعتراض به سرکوب و انتفال هم بندیانشان به بند بازداشتگاه که دارای شرایط غیر انسانی است، به رئیس زندان اطلاع داده اند که اگر در اسرع وقت آنها به بند خود بازگردانده نشوند دست به اعتراضاتی خواهند زد که این اعتراضات مورد حمایت سایر زندانیان این بند و سایر بندها شده است.
از طرفی دیگر در طی چند هفته اخیر جیره غذائی زندانیان به لحاظ کمی و کیفیتی تا حد زیادی کاهش یافته، و زندانیان ناچار به مصرف آب آلوده هستند. اخیر برنج رااز جیره غذایی زندانیان تا حد زیادی کاهش داده اند و کیفیت غذایی زندان بسیار پایین است که زندانیان قادر به مصرف آن نیستند و بدین دلیل اکثر زندانیان دچار سوء تغذیه هستند و در مقابل بیماریها آسیب پذیر می باشند. همچنین مدتها ست که زندانیان ناچارند آب تصفیه نشده و آلوده به مواد نفتی را مصرف نمایند ، در روزهای اخیر آب، شبکه آبرسانی زندان به طور کامل قطع شده است و زندانیان مجبور به مصرف آب آلوده چاههای که در زندان حفر شده است هستند.تا به حال در اثر نوشیدن آب غیر بهداشتی تعدادی زیادی از زندانیان دچار بیماریهای گوارشی شده اند.
تعداد زندانیان که در بندها نگهداری می شوند چند برابر ظرفیت و امکانات بندهاست ، اکثر زندانیان زمین خواب هستند و از حداقل امکانات اولیه محروم می باشند. در برابر هر اعتراضی که از جانب زندانیان نسبت به شرایط حاکم بر بند روی دهد معادل است با انتقال به سلولها ی انفرادی و شکنجه های جسمی آنها است تا به حال تعدادی از زندانیان در اثر این شکنجه ها جان باختند . افرادی که در شکنجۀ زندانیان نقش مستقیم دارند عبارتند از: بابائی رئیس زندان ، بنائی وعباس گرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و حسینیان رئیس بند می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، انتقال نوجوانان به بندهای خطرناک ، کاهش دادن جیره غذائی ، محروم کردن زندانیان از آب مصرفی سالم و سایر شرایط غیر انسانی علیه زندانیان را محکوم می کند،و از سازمانهای حقوق بشری خواستار رسیدگی به شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانهای ایران است.
14 خرداد 1387 برابر با 3 جون 2008به سازمانهای زیر ارسال گردید:کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربورکمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین المللسازمان دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)