انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه شماره 2 به کمپین اعتراضی " زندگی را دوست دارم ، اعدامم نکنید" بپیوندید

اطلاعیه شماره 2
مردم آزادیخواه!
مدافعین حقوق بشر، احزاب ، سازمانها ، نهادهای سیاسی ومدنی ، شخصیت ها و فعالین فرهنگی وهنری به کمپین اعتراضی " زندگی را دوست دارم ، اعدامم نکنید" بپیوندید!
همانطور که درفراخوان شماره یک به اطلاع عموم رساندیم انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران کمپینی را با عنوان" زندگی رادوست دارم، اعدامم نکنید! برای دفاع از جان زندانیان سیاسی وفعالین مدنی که هم اکنون زندانی وتحت شکنجه اند سازماندهی کرده است.
این کمپین تلاشی است فوری برای نجات جان انسانهایی که تحت شکنجه جمهوری اسلامی قرار گرفته اند وهم اکنون حکم اعدام برای تعدادی از آنها صادر شده وتعدادی دیگر زندگیشان درمعرض خطراست.
همه شما را به همکاری وتلاش متحدانه برای حمایت از این کمپین دعوت می کنیم وازنظرات وپیشنهادات شما برای پیشبرد این تلاش جمعی استقبال میکنیم. حضور متحدانه همه ما دراین اعتراض می تواند مانع اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، انورحسین پناهی شود. مبارزه شما می تواند فرهاد حاجی میرزایی فعال حقوق بشر، عابد توانچه فعال جنبش دانشجویی وسایرزندانیان سیاسی را ازخطر جانی نجات دهد .
فرزاد کمانگر معلم آزادیخواه جانش درخطر است تعلل نکنید بشتابید به جمهوری اسلامی اعلام کنید که نباید فرزاد کمانگر را اعدام کند نباید هیچیک از زندانیان را اعدام کند. به جمهوری اسلامی اعلام کنید که زندانیان سیاسی راباید آزاد کند. مبارزه شما تا هم اکنون مانع اجرای اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی شده است باید این مبارزه راگسترش دهیم تنها راه کمک به زندانیان تحت شکنجه جمهوری اسلامی تلاش جمعی است.
جمهوری اسلامی دنبال فرصت برای اجرای حکم اعدامهاست باید این فرصت را مسئولین جمهوری اسلامی گرفت.
بیاید همه باهم علیه فضای سرکوب وخشونت، ترور وشکنجه، زندانی کردن واعدام مبارزه کنیم. کمپین زندگی رادوست دارم ، اعدامم نکنید علیه اعدام وشکنجه وخشونت است. همت کنید! متحد شوید! زندانیان سیاسی به تلاشهای جمعی امیدوارند!
درمحل کاروزندگی خود درشهرو کشوری که زندگی می کنید کمپین اعتراضی تشکیل دهید طومار جمع کنید نامه بنویسید تحصن وتجمع کنید درتجمعهای سازماندهی شده شرکت کنید تلاش شما کارساز است.
تجمعی عمومی دراین تحصن روزهای پنجشنبه وجمعه ساعات 2 تا 4 بعدازظهر به وقت لندن
آدرس تحصن درمقابل دفتر بین المللی عفوبین الملل درلندن:
1 Easton Street, London WC1X 0DW
Nearest tube station is king’s Cross Then bus No: 63
روز شنبه ساعت 6 بعدازظهر تا هفت بعدازظهر
آدرس تجمع درمقابل ساختمان بی بی سی درلندن :
Bush House, Strand, London WC2B 4PH
Nearest tube station is Hebron

انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر
آزاد زمانی

(اینجانظر بدهید)