انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتراض علیه اعدام درمقابل آژانس بین المللی بی بی سی درلندندرادامه کمپین اعتراضی علیه اعدام تحت عنوان "زندگی را دوست دارم اعدامم نکنید!" تحصن کنندگان روز شنبه 26 جولای درمقابل آژانس بین المللی بی بی سی درلندن تحصن کردند خواستار لغو اعدام فرزاد کمانگر ودیگرزندانیان سیاسی شدند.
این تحصن که به فراخوان انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر سازماندهی شده بود دهها نفر ازشخصیتهای سیاسی وشهروندان ایرانی مقیم لندن درآن شرکت کردند.
تحصن کنندگان با حمل پلاکارد وپوسترهایی از فرزاد کمانگر، فرهاد حاجی میرزایی ، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار، انورحسین پناهی ، فرهاد وکیلی، علی حیدریان ، عابد توانچه ودیگر زندانیان سیاسی که جانشان درخطر است درمقابل ساختمان بی بی سی درلندن تجمع کردند وخواستار آزادی زندانیان سیاسی ولغو حکم اعدام آنان شدند.
آزاد زمانی سخنگوی انجمن دفاع اززندانیان سیاسی ونماینده متحصنین با حضور در استدیوی بخش فارسی بی بی سی خواست ونگرانی متحصنین وخانواده زندانیان را منعکس کردند ودرمورد اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رویه اشد مجازات را برای مخالفین سیاسی وفعالان اجتماعی دردستور کار گذاشته است صحبت کردند ومسولین بی بی سی اعلام کردند که بخش هایی از مصاحبه ازاد زمانی دربخش شامگاهی وبامدادی صدای فارسی بی بی سی پخش خواهد شد.
لازم به ذکر است که روزسه شنبه گذشته تجمعی دردفاع از زندانیان سیاسی وعلیه حکم اعدام برای فرزاد کمانگر ودیگر زندانیانی که محکوم به مرگ شده اند درمقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزارشد وروزهای پنجشنبه و جمعه تحصن درمقابل دفتر انترناشنال عفوبین الملل ادامه داشت.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
26 جولای 2008


(اینجانظر بدهید)