انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

فراخوان تلاش برای نجات جان رضا علی نژاد از اعدام !

به:

- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

- رییس سازمان عفو بین الملل- نهادها وفعالین حقوق بشر درسراسر جهان.
دادگاه تجدید نظر شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام رضا علی نژاد را برای اجرای حکم مورد تایید قرارد داده است. رضا علی نژاد وخانواده اش ازهمه نهادها ی مدافع حقوق بشر وازمردم ایران تقاضای حمایت کرده اند.رضا درزمان بازداشت هفده سال سن داشت. این نوجوان شش سال است با کابوس اعدام درزندان عادل آباد شیراز بسر می برد. چند نفر از هم سن وسالهایش درماههای گذشته اعدام شده اند. هرلحظه که ازدست می رود رضا علی نژاد یک قدم به مرگ نزدیک می شود. فرصت کمی برای نجات جان رضا علی نژاد باقی است . این نوجوان به تلاش های انسان دوستانه شما وهمه نهادها ی مدافع حقوق بشر نیاز داد. فرصت را ازدست ندهیم. ازکمپین تلاش برای نجات جان رضا علی نژاد حمایت کنید. ازجمهوری اسلامی بخواهید که حکم اعدام رضا را متوقف کند. تلاش جمعی میتواند رضا را از مرگ نجات دهد.
آزاد زمانی- دبیر انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

6 نوامبر 2008


Anonymous رضا رادمنش
  ۱۷/۸/۸۷ ۴:۰۴ قبل‌ازظهر

خدايا اين ساتور بدستان چه مي خواهند از فرزندان ايراني؟

(اینجانظر بدهید)