انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت وتعقیب شهروندان درسنندج توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران از سنندج ،پس ازاعتصاب عمومی23 اردیبهشت در شهرهای کردستان نیروهای امنیتی وانتظامی شهروندان و فعالین مدنی رابازداشت ، تعقیب وتهدید میکنند.
نیروهای امنیتی روز 23 اردیبهشت ماه یونس شیخ احمدی را بازداشت کردند. روز 24 اردیبهشت مامورین اماکن انتظامی بازاریان و کسبه را تهدید به جریمه نقدی و بستن محل کسب آنها کردند.
شب 24 اردیبهشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل شورش دوستکامی فعال مدنی و عضو جامعه ی حمایت از زنان هجوم بردند. کامپیوتر و اموال شخصی وی را ضبط وباخود بردند وازخانواده شورش خواستند که فرزندشان را تحویل نیروهای امنیتی بدهند.
لازم به ذکر است که شورش دوستکامی از فعالین دفاع از حقوق زنان است که درفعالیتهای مدنی و سمینار" نفی خشونت علیه زنان" ، "تلاش برای لغو حکم اعدام" ، تحصن 8 مرداد ماه 84 جلو استانداری کردستان شرکت داشته است.
خانواده یونس شیخ احمدی برای کسب خبر از سرنوشت فرزندشان به ارگانهای امنیتی و قضایی درشهر سنندج مراجعه کرده اند اما تا هم اکنون هیچ خبر دقیقی از محل بازداشت یونیس شیخ احمدی در دست نیست.
مردم درشهرهای کردستان روز 23 اردیبهشت ماه علیه اعدام پنج زندانی سیاسی فرزاد کمانگر ، شیرین علم هولی ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و مهدی اسلامیان با تعطیلی محل کسب وکارخویش دست به اعتصاب عمومی زدند.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
25 اردیبهشت ماه 1389

(اینجانظر بدهید)